Upozornění

  • Dnes v 18.00 hod. májová pobožnost.
  • V pondělí v 18.00 hod. poslední májová pobožnost a v 18.30 hod. mše sv. ze svátku Navštívení Panny Marie.
  • Ve čtvrtek po mši svaté krátká adorace před vystavenou NSO s prosbami za nová duchovní povolání.
  • V pátek kněz navštíví naše nemocné. Odpadá příprava na 1. svaté přijímání. Od 14.00 hod. setkání dětí na faře. V 17.30 hod. adorace před vystavenou NSO. Během adorace bude možné přistoupit ke svátosti smíření.
  • V sobotu dopoledne je možné přinést do skautské klubovny květiny, kterými ozdobíme oltáře na slavnost Božího těla. Děkujeme předem za vaši vstřícnost.
  • Na neděli připadá slavnost Těla a Krve Páně. Mše svatá spojená s eucharistickým průvodem začne v 9.00 hod. Vás i Vaše příbuzné a známé zvu na tuto krásnou slavnost. Prosím maminky, aby vypravily své dcery za družičky. Prosím též starší dívky, aby se aktivně zapojily do organizace průvodu. Sraz družiček a ministrantů je v 8.30 hod. na faře. Prosím o dochvilnost.

Poděkování

  • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky. Sbírka z minulé neděle, která byla určena na potřeby diecéze, činila 9 600 Kč. Přídveřní sbírka na pomoc obětem záplav činila 15 825 Kč. Obě sbírky byly odeslány. Všem dárcům patří upřímné zaplať Pán Bůh.
  • Děkujeme dobrovolníkům z naší farnosti, kteří se spolupodíleli na organizaci celostátního misijního dne v Polné.

BOHOSLUŽBY VE FARNOSTI PŘIBYSLAV

Den Hodina Intence
Neděle
29.5. 2010
SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE
8.00 hod.
9.30 hod.
11.00 hod.
14.00 hod.
Za rodiče Sedlákovy, tři syny a duše v očistci
Za manžele Bořilovy, syna a rodiče
STŘÍBRNÉ HORY
ČÍHOŠŤ – za farnost
Pondělí
30.5. 2010
SVÁTEK NAVŠTÍVENÍ PANNY MARIE
18.30 hod. Za Josefa Musila, rodiče a celý rod
Úterý
1.6. 2010
PAMÁTKA SV. JUSTINA, MUČENÍKA
18.30 hod. Za zemřelé kamarády
Středa
2.6. 2010
PAMÁTKA SV. FILIPA NERIHO, KNĚZE
7.30 hod.
18.30 hod.
Za rodiče Pohlovy a celý rod
NOVÉ DVORY
Čtvrtek
3.6. 2010
PAMÁTKA SV. KARLA LWANGY A DRUHŮ, MUČEDNÍKŮ
18.30 hod. Za rodiče Půžovy, Svobodovy a syna Rudolfa
Pátek
4.6. 2010
PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI
18.30 hod. Za Josefa a Marii Novotných, rodiče z obojí strany a duše v očistci
Sobota
5.6. 2010
PAMÁTKA SV. BONIFÁCE,BISKUPA A MUČEDNÍKA
7.00 hod. Za Miloslava Kasala, dceru Ludmilu a syna Miloslava
Neděle
6.6. 2010
SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ
9.00 hod.
18.30 hod.
Za farnost – eucharistický průvod městem
Za rodinu Sobotkovu, Peřinovu, Cinkovu, Dajčovu, jejich děti a duše v očistci

0 comments

Odpovědět