[metaslider id=11715]

Ohlášky:

 • Dnes v 17.00 hod. v Dolní Jablonné biskup Josef Kajnek požehná nově postavenou kapli.
 • Výjimečně ve čtvrtek kněz navštíví naše nemocné. Odpadá výuka náboženství pro první ročník.
 • V pátek od 13.00 hod. na faře pokračuje příprava na 1. svaté přijímání.
 • Následně setkání dětí na faře.
 • Od 17.30 hod. adorace před vystavenou NSO.
 • V 19.30 hod. ve farním sále setkání s rodiči prvokomunikantů.
 • V sobotu  v 11.00 hod. v kostele uzavřou sňatek Hana Škorpíková a Jan Peňáz. V sobotu dopoledne je možné nosit na farní dvůr kytky, které se použijí na zdobení oltářů na Boží Tělo.
 • Na neděli připadá slavnost Těla a Krve Páně. Mše sv. v 9.00 hod. bude spojena s eucharistickým průvodem městem. Sraz ministrantů a družiček v 8.30 hod. na faře. Prosíme maminky, aby své dcery vypravily za družičky. Přijměte srdečné pozvání k veřejné oslavě Těla a Krve Páně.
 • Děti, které se chtějí zúčastnit farního tábora, tak jak byl popsán ve Farním listě nebo je popsán na venkovní nástěnce, si mohou vyzvednout přihlášky v zákristii nebo na faře a vyplněné odevzdávat.

Poděkování:

 • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky.
 • Sbírka z následující neděle je určena na financování Národního eucharistického kongresu.
 • Děkujeme všem pořadatelům za organizaci programu Noci kostelů.

Ohlášky (Slavnost Nejsvětější Trojice) jsou ke stažení ve formátu PDF níže.

Slavnost_Nejsvetejsi_Trojice_2015

0 comments

Odpovědět