[metaslider id=11715]

Upozornění

 • Dnes ve 14.00 hod. ve farním sále se uskuteční přednáška o Barmě.
 • V pátek v 13.00 hod. pokračuje příprava dětí na první svaté přijímání.
  Ve 14.00 setkání dětí na faře.
  V 17.30 adorace před vystavenou NSO.
  Po mši svaté přátelské setkání starší mládeže na faře.
 • V sobotu v 13.30 v kostele nácvik prvokomunikantů a rodičů na první svaté přijímání a následně svátost smíření pro děti a rodinné příslušníky.
 • V neděli při mši svaté v 9.30 hod. děti přistoupí k prvnímu sv. přijímání. Sraz prvokomunikantů a asistence v 9.00 hod. na faře. Odpoledne od 14.00 hod. na farní zahradě je připraven zábavný program pro děti i dospělé u příležitosti prvního svatého přijímání a zakončení školního roku. Zábavné atrakce i občerstvení zajištěno. Srdečně jste všichni zváni.
 • V zákristii jsou připraveny k vyzvednutí fotografie z velikonoc.
 • Děti od 3. do 7. třídy, které se chtějí zúčastnit farního tábora v Havlíčkově Borové v termínu od 31.7. – 7.8. si mohou vyzvednout přihlášku v zákristii nebo na faře.

Poděkování

 • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky. Dnešní sbírka je určena na potřeby diecéze a za tímto účelem bude odeslána.
 • Děkujeme za dar 2000 Kč na opravu varhan.
 • Děkujeme animátorkám za uspořádání sobotního setkání pro prvokomunikanty.

BOHOSLUŽBY VE FARNOSTI PŘIBYSLAV

Den Hodina Intence
Neděle
12.6. 2011
SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO
8.00 hod.
9.30 hod.
11.00hod.
Za farnost
Za rodiče Culkovy, dva syny a snachu
STŘÍBRNÉ HORY
Pondělí
13.6. 2011
7.30 hod. Za manžele Boženu a Františka Valentovy a celý jejich rod
Úterý
14.6. 2011
18.30hod Za rodinu Linhartovu, Zadákovu a syny
Středa
15.6. 2011
7.30 hod.
18.30hod.
Za dar života a zdraví
OLEŠENKA
Čtvrtek
16.6. 2011
18.30hod. Za Márii Močubovou, dva bratry a rodiče Theisovy
Pátek
17.6. 2011
18.30hod. Za rodiče Bořilovy, Jelínkovy, jejich děti a vnuka
Sobota
18.6. 2011
7.00 hod. Za Marii Syberovou, manžela a souroz
Neděle
19.6. 2011
SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE
8.00 hod.
9.30 hod.
18.30hod.
Za Františka Stejskala a rodiče
PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ – Za farnost
MŠE SVATÁ NENÍ

0 comments

Odpovědět