[metaslider id=11715]

Upozornění:

  • V průběhu týdne si můžete zapisovat intence na II. pololetí roku 2012.
  • Ve čtvrtek po mši svaté biblická hodina na faře.
  • V pátek ve 13.00 hod. pokračuje příprava na první sv. přijímání. V 14.00  na faře setkání dětí. V 17.30 adorace před NSO .
  • sobotu v 8.30 hod. na faře ministrantská schůzka. Na závěr schůzky opékání buřtů. V 11.30 hod. v kostele přijme křest Ester Syberová. V 13.30 hod. v kostele nácvik prvokomunikantů a rodičů a následně svátost smíření pro  děti a rodinné příslušníky.
  • V neděli při mši sv. v 9.30 hod. první svaté přijímání. Sraz prvokomunikantů a asistence v 9.00 hod. na faře. Odpoledne od 13.30 hod. na farní zahradě je připraven zábavný program pro děti a dospělé u příležitosti prvního sv. přijímání a konce školního roku. Srdečně jste všichni zváni.
  • V zákristii je připraveno k vyzvednutí nové číslo IKD.

Poděkování:

  • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky.
  • Děkujeme za dar 1000 Kč na potřeby farnosti.

Bohoslužby ve farnosti Přibyslav:

Den

Hodina

Intence

 

 

Neděle

10.6. 2012

 

 

  8.00 hod.

9.00 hod.

18.30 hod.

 

 

SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ  

BEZE MŠE SVATÉ

Za farnost

BEZE MŠE SVATÉ

 

Pondělí

 11.6. 2012

    

  7.30 hod.

   

 

Památka sv. Barnabáše, apoštola

Za rodiče Kárníkovy, ten rod, za Jana Řezníka a ten rod   

 

Úterý

12.6. 2012

 

 

 

18.30 hod.

 

 

Za dr. Otakara Kohouta a manželku Ludmilu   

 

 

Středa

13.6. 2012

 

  

  7.30 hod.

18.30 hod.

 

 

Památka sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve

Za Miloslavu Solivarovou a Viktora Dopitu

ČESKÁ JABLONNÁ

 

Čtvrtek

14.6. 2012

 

 

18.30 hod.

 

 

 

Za rodiče Kamarádovy, tety Marii a Annu, rodinu Moravcovu a Vondrovu

 

 

Pátek

15.6. 2012

 

 

 8.00 hod.

18.30 hod.

 

 

SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA

Za rodiče Rázlovy, syna, snachu a dar života

Za rodinu Věženských a duše v oč.  

 

 

Sobota

16.6. 2012

 

 

7.00 hod.

 

Památka Neposkvrněného srdce Panny Marie

Za Marii Syberovou, manžela a oba rody

 

 

Neděle

17.6. 2012

 

 

  8.00 hod.

  9.30 hod.

12.00 hod.

 

II. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Za Jana Řezníka a vnuka Tomáše

PRVNÍ SV. PŘIJÍMÁNÍ – Za farnost

ČESKÁ JABLONNÁ – poutní mše sv.

0 comments

Odpovědět