[metaslider id=11715]

Upozornění

  • Ve čtvrtek po mši svaté biblická hodina na faře.
  • V pátek od 13.00 hod. pokračuje příprava na 1. sv. přijímání. Ve 14.00 hod. setkání dětí na faře.V 17.30 hod. adorace před vystavenou NSO.V 19.30 hod. na faře setkání rodičů prvokomunikantů.
  • V sobotu od 8.30 do 16.30 hod. setkání prvokomunikantů na faře. Ve Velké Losenici se uskuteční fotbalový turnaj. Zváni jsou ministranti a ostatní kluci, kteří si chtějí zasportovat. Odjezd v 7.00 hod. od fary.
  • V neděli po první i po druhé mši svaté zápis intencí na II. pololetí roku 2010.
  • V zákristii je pro předplatitele připraveno nové číslo IKD.
  • Pro mládež je připraven na příští víkend výlet na Vesmír. Bližší informace získáte na venkovní nástěnce.
  • Pro děti od 3. do 6. třídy je pořádán farní tábor. Tábor proběhne ve dnech 1. – 8. srpna. Zájemci si mohou přihlášky vyzvednout v zákristii a vyplněné odevzdat co nejdříve na faře nebo v zákristii.

Poděkování

  • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky.

BOHOSLUŽBY VE FARNOSTI PŘIBYSLAV

Den Hodina Intence
Neděle
6.6. 2010
SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ
9.00 hod.
18.30 hod.
Za farnost – průvod městem
Za rodinu Sobotkovu, Peřinovu, Cinkovu, Dajčovu, jejich děti a duše v očistci
Pondělí
7.6. 2010
7.30 hod. Za rodiče Kamarádovy, Wasserbauerovy a oboje rody
Úterý
8.6. 2010
18.30 hod. Za Jana a Marii Musilovy a ten rod
Středa
9.6. 2010
7.30 hod.
10.00 hod.
18.30 hod.
Za Miloslavu Salivarovou, Viktora Dopitu, rodiče z obojí strany a duše v očistci
Pohřeb pana Františka Sobotky
OLEŠENKA
Čtvrtek
10.6. 2010
18.30 hod. Za rodinu Linhartovu a Zadákovu
Pátek
11.6. 2010
SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA
8.00 hod.
18.30 hod.
Na úmysl dárce
Za Antonína Dobrovolného, syna Jaroslava a ten rod
Sobota
12.6. 2010
PAMÁTKA NEPOSKVRNĚNÉHO SRDCE PANNY MARIE
7.00 hod. Za Marii Kasalovou, manžela, rodiče a sourozence
Neděle
13.6. 2010
11. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
8.00 hod.
9.30 hod.
11.00 hod.
14.00 hod.
Za farnost
Za rodinu Culkovu
STŘÍBRNÉ HORY
ČESKÁ JABLONNÁ – poutní mše svatá

0 comments

Odpovědět