[metaslider id=11715]

Upozornění:

  • Dnes po mši sv. jste srdečně zváni do farní stodoly k oslavě posvícení. Podávat se bude svařené víno.
  • Úterní mší svatou počínaje je začátek večerních bohoslužeb stanoven na 18.00 hod.
  • Na pátek připadá vzpomínka na všechny věrné zemřelé. Večerní mše svatá bude sloužena v 17.00 a v 18.00 začíná pobožnost na hřbitově. Od 16.00 je možné přistoupit ke svátosti smíření. O odpustkové praxi se dočtete ve Farním listě. Kněz navštíví nemocné.
  • V sobotu při mši svaté v 8.00 hod. bude společné udílení svátosti pomazání nemocných. Po mši svaté jsou všichni účastníci bohoslužby zváni na faru k přátelskému posezení. Prosím ženy o přípravu cukroví. V 11.30 v kostele příjme křest David Koubek.
  • V zákristii jsou připraveny lístky, na které napíšete jména zemřelých. Lístky se jmény drahých zemřelých poneseme v obětním průvodu při mši svaté v den památky věrných zemřelých. Vyplněné lístky odevzdávejte v zákristii.
  • Kompendia katechismu katolické církve jsou připravena v zákristii. Cena jedné knihy činí 100 Kč.

Poděkování:

  • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky. Sbírka určená na misie i s výnosem z misijního jarmarku vynesla částku 26025 Kč. Všem dárcům patří upřímné zaplať Pán Bůh.

Bohoslužby ve farnosti Přibyslav:

Den

Hodina

Intence

 

 

Neděle

28.10. 2012

 

 

  8.00 hod.

9.30 hod.

11.00 hod.

18.30 hod.

 

SLAVNOST VÝROČÍ POSVĚCENÍ KOSTELA

Za farnost  

Za rodinu Zychovu a Bencovu  

STŘÍBRNÉ HORY   

Za Magdalénu Krčálovou, dva manžely, jejich rody a duše v očistci

 

Pondělí

 29.10. 2012

    

 

  7.30 hod.

 

   

 

 

Za rodiče Kárníkovy, rody z obou stran a duše v očistci

 

Úterý

30.10. 2012

 

 

 

18.00 hod.

 

Svátek Výročí posvěcení katedrály  

Za dr. Lišku, manžela a celý rod

 

 

Středa

31.10. 2012

 

  7.30 hod.

18.00 hod.

 

 

Za Marii a Jana Foltovy

ČESKÁ JABLONNÁ

 

Čtvrtek

1.11. 2012

 

  8.00 hod.

18.00 hod.

 

SLAVNOST VŠECH SVATÝCH

Doporučený svátek

Na poděkování za dar života

Za rod Dostálů a Dočekalů

 

 

Pátek

2.11. 2012

 

  8.00 hod.

17.00 hod.

 

VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ

Na úmysl papeže  

Za všechny věrné zemřelé      

 

 

Sobota

3.11. 2012

 

 

8.00 hod.

 

 

Za nemocné a za ty, kteří o nemocné pečují  

 

 

Neděle

4.11. 2012

 

  8.00 hod.

  9.30 hod.

11.00 hod.

11.00 hod.

 

31. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Za farnost      

Za Václava Matějíčka, Karla Kumperu a Janu Staňkovou     

STŘÍBRNÉ HORY     

ŽIŽKOVO POLE

  

0 comments

Odpovědět