[metaslider id=11715]

Upozornění:

  • Ve čtvrtek po mši svaté biblické hodina na faře.
  • V pátek kněz nenavštíví nemocné. Od 17.00 hod. adorace před vystavenou NSO.
  • V sobotu od 13.00 hod. na faře pokračuje příprava na biřmování.
  • V neděli na svátek Křtu Páně končí doba vánoční. Začíná liturgické mezidobí, které potrvá do úterý před Popeleční středou (4. března).
  • Po mši svaté je možné vzít do svých domovů posvěcenou vodu, křídu a kadidlo.

Poděkování:

  • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky.
  • Děkujeme všem, kteří se podíleli nebo ještě podílejí na letošní Tříkrálové sbírce.

Bohoslužby ve farnosti Přibyslav:

Den

Hodina

Intence

 

 

Neděle

5.1. 2014

 

8.00 hod.

9.30 hod.

11.00 hod.

18.00 hod.

 

 

SLAVNOST ZJEVENÍ PÁNĚ

Za Josefa Kadlece

Za farnost

ŽIŽKOVO POLE

Za prarodiče Musilovy, Ludmilu Musilovou a syna Milana

 

 

Pondělí

6.1. 2014

     

 

7.30 hod.

 

 

Za dary Ducha Svatého pro děti a vnoučata

 

 

Úterý

7.1. 2014

 

 

 

18.00 hod.

 

 

 

Za Marii a Karla Peřinovy a Bohuslava Solničku

 

Středa

8.1. 2014

 

7.30 hod.

18.00 hod.

 

 

Za Josefa a Annu Večeřovy

OLEŠENKA

 

Čtvrtek

9.1. 2014

 

 

 

18.00 hod.

 

 

 

Za rodiny Hamerníkovu, Kváčovu, Hliňákovu a duše v očistci

 

Pátek

10.1. 2014

 

 

 

18.00 hod.

 

 

  

Za Kateřinu Novotnou, Marii Vábkovou a celý rod

 

 

Sobota

11.1. 2014

7.00 hod.

 

Za Kristinu Štolfovou a děti         

 

 

Neděle

12.1. 2014

  

 

8.00 hod.

9.30 hod.

11.00 hod.

18.00 hod.

 

 

SVÁTEK KŘTU PÁNĚ

Za Milušku Urbanovou a oboje rodiče

Za Václava Matějíčka, Karla Kumperu a Janu Stankovou

STŘÍBRNÉ HORY

Za farnost

0 comments

Odpovědět