[metaslider id=11715]

Upozornění

 • Mládež je po druhé mši sv. zvána na faru k oslavě vzkříšení našeho Pána Ježíše Krista.
 • V úterý a ve středu nebudou v Přibyslavi slouženy mše svaté
 • V pátek v 13.00 hod. pokračuje příprava na první svaté přijímání.
  V 14.00 hod. setkání dětí na faře.
  V 17.30 adorace před vystavenou NSO. Na závěr mše svaté budou vyhodnoceni ministranti za svou službu u oltáře.
 • V sobotu se P. Zdeněk Kubeš zúčastní diecézní pouti na Libici. Večer jste zváni na farní zahradu k pálení čarodějnic.
 • V neděli v 18.00 hod. v kostele první májová pobožnost
 • Ve dnech 6. – 8.5 se v Červeném Kostelci uskuteční diecézní setkání ministrantů. Ministranti ve věku 6 – 15 let se mohou ještě dnes hlásit v zákristii.

Poděkování

 • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky. Sbírka určená na plošné pojištění církevního majetku vynesla částku 12065 Kč. Všem dárcům děkujeme. Sbírky z velikonoc budou určeny na opravu varhan.
 • Děkujeme všem, kteří se aktivně zapojili do velikonočních oslav.
 • Děkujeme za dary na květinovou výzdobu kostela.
 • Kristus vstal z mrtvých! Ať přítomnost Zmrtvýchvstalého je vaším světlem a vaší radostí!
 • Na závěr mše svaté kněz požehná pokrmy

BOHOSLUŽBY VE FARNOSTI PŘIBYSLAV

Den Hodina Intence
Neděle
24.4. 2011
SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ
8.00 hod.
9.30 hod.
Za Václava Matějíčka a Karla Kumperu
Za rodiče Kašpárkovy, Krškovy, Fišarovy a celý rod
Pondělí
25.4. 2011
VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ
8.00 hod.
9.30 hod.
11.00hod.
Za pěstouna Františka, jeho rodiče a duše v očistci
Za Marii a Aloise Flesarovy a jejich syny
ŽIŽKOVO POLE
Úterý
26.4. 2011
18.30hod MŠE SVATÁ NENÍ
Středa
27.4. 2011
7.30 hod.
18.30hod.
MŠE SVATÁ NENÍ
MŠE SV. NA VESNICI NENÍ
Čtvrtek
28.4. 2011
18.30hod. Za Václava Řezníčka a rodiče
Pátek
29.4. 2011
18.30hod. Za rodiče Rázlovy a syna
Sobota
30.4. 2011
7.00 hod. Za rodinu Pospíchalovu a Kubátovu
Neděle
1.5. 2011
2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ (Božího milosrdenství)
8.00 hod.
9.30 hod.
11.00hod.
Za Jiřího Musila
Za farnost
ŽIŽKOVO POLE

0 comments

Odpovědět