[metaslider id=11715]

Upozornění:

  • Mládež je po druhé mši sv. zvána na faru k oslavě vzkříšení našeho Pána Ježíše Krista.
  • Ve středu odpadá výuka náboženství pro 7. – 9. ročník a ve čtvrtek pro 1. ročník.
  • Čtvrtkem počínaje večerní bohoslužby začínají v 18.30 hod.
  • V pátek kněz navštíví nemocné. V 13.00 hod. pokračuje příprava na 1. sv. přijímání. V 14.00 hod. na faře setkání dětí pod vedením paní Halíkové. V 17.30 adorace před vystavenou NSO.
  • V zákristii jsou připraveny brožurky s velikonočními meditacemi. Vzít si je možné jednu brožurku do jedné rodiny. Brožurky jsou Vám věnovány zdarma.
  • Ministranti od 6ti do 15ti let, kteří se chtějí zúčastnit Diecézního setkání ministrantů zde v Přibyslavi ve dnech 12.-14.4. se mohou zapisovat v zákristii.

Poděkování:

  • Děkujeme za péči o kostel a za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky. Sbírka na plošné pojištění církevního majetku vynesla částku  10 284 Kč. Všem dárcům děkujeme.
  • Děkujeme za dary 11 000 Kč. na potřeby farnosti.
  • Děkujeme všem, kteří se zapojili do velikonočních oslav. Děkujeme za dary na květinovou výzdobu kostela.
  • Velikonoční sbírky využijeme na finanční spoluúčast farnosti při zajištění Diecézního setkání ministrantů v Přibyslavi. Děkujeme za pochopení.

Bohoslužby ve farnosti Přibyslav:

[PDF] Bohoslužby ve farnosti Přibyslav – Slavnost zmrtvýchstání Krista (100kb)

0 comments

Odpovědět