[metaslider id=11715]

Upozornění

  • V pátek v 13.00 hod. pokračuje příprava dětí na 1. svaté přijímání. V 17.30 hod. adorace před vystavenou NSO. V 18.30 hod. dětská mše sv.
  • V úterý a ve středu nebudou slouženy mše svaté.
  • V neděli v 15.00 hod. na faře setkání manželů.
  • Ve dnech 24. – 26.4 se v Kutné Hoře uskuteční diecézní setkání ministrantů. Ministranti ve věku 6 – 15 let se mohou hlásit v zákristii do 12. dubna.
  • V neděli 19.4. od 13. – 17.00 hod. ve sportovní hale se uskuteční pro žáky 2. stupně ZŠ velikonoční turnaj ve florbale. Zájemci se mohou hlásit ve škole.

Poděkování

  • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky.
  • Děkujeme farnímu sboru za doprovod velikonoční liturgii, ministrantům za jejich službu u oltáře, panu kostelníkovi za přípravu kostela, dárcům za příspěvky na výzdobu kostela. Poděkování patří těm, kteří prodlévali u Božího hrobu a také všem ostatním, kteří přispěli k důstojné oslavě letošních Velikonoc.

BOHOSLUŽBY VE FARNOSTI PŘIBYSLAV

Den Hodina Intence
Neděle –
12. 4.2009
Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
8.00 hod.
9.30 hod.
18.30 hod.
Za rodinu Doležalovu a Josefa Landsmana
Za Františka Bořila a ten rod
Za farnost
Pondělí –
13.4. 2009
Pondělí velikonoční
8.00 hod.
9.30hod.
11.00hod.
Za rodiče Havlíčkovy a sourozence
Za Simonu Přibylovou a zemřelé Kamarády
ŽIŽKOVO POLE/td>
Úterý –
14.4. 2009
18.30 hod. MŠE SVATÁ NEBUDE
Středa –
15.4.2009
8.00 hod.
18.30 hod.
MŠE SVATÁ NEBUDE
MŠE SVATÁ NA VESNICI NEBUDE
Čtvrtek –
16.4. 2009
14.00hod.
18.30 hod.
Pohřeb pana Stanislava Bence
Na poděkování
Pátek –
17.4. 2009
18.30 hod. Za Jiřího a Marii Freudlovy a jejich rodiče
Sobota –
18.4. 2009
7.00 hod. Za rodinu Pospíchalovu a Kubátovu
Neděle –
19.4. 2009
2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ
8.00 hod.
9.30 hod.
11.00 hod.
Za rodiče Štefovy, oboje rodiče, sourozence a duše v očis.
Za farnost
STŘÍBRNÉ HORY

0 comments

Odpovědět