[metaslider id=11715]

Upozornění:

  • V pondělí v 16.00 hod. při mši svaté poděkujeme Pánu Bohu za rok 2012 a zároveň budeme prosit o jeho požehnání do nastávajícího roku 2013. Po mši svaté jsou všichni účastníci bohoslužby (včetně dětí) zváni na faru k přípitku. Pro mladší i starší zájemce bude pokračovat oslava konce roku a začátek nového roku. Je vítané drobné občerstvení.
  • úterý 1. ledna 2013 na slavnost Matky Boží Panny Marie je povinná účast na bohoslužbě. Za splnění předepsaných podmínek je možné získat plnomocné odpustky.
  • Ve čtvrtek odpadá výuka náboženství pro I. ročník.
  • pátek navštíví kněz nemocné. V 17.00 hod. adorace a v 18.00 hod. mše svatá.
  • Dnes po mši svaté je možné převzít kasičky pro vedoucí skupinek z okolních obcí. Tříkrálová sbírka na Přibyslavsku proběhne 5. a 6. ledna 2013. Dobrovolníci z řad dětí i dospělých jsou srdečně zváni. Sraz koledníků je v sobotu 5. ledna ve 13 hodin ve skautské klubovně v areálu fary. Tradiční Tříkrálový koncert se uskuteční v sobotu 5.1.2012 po sbírce v 18 hodin v kostele. Vystoupí Houslový a pěvecký soubor žáků ZUŠ Havlíčkův Brod pod vedením Ondřeje Štefáčka. Kontaktní osoba Michael Omes tel.: 728 264 579.
  • V zákristii je připraveno k vyzvednutí nové číslo IKD.

 

Poděkování:

  • Děkujeme všem, kteří se podíleli úklidu a na vánoční výzdobě kostela a fary.
  • Děkujeme varhaníkům, rytmické skupině a chrámovému sboru za hudební doprovod liturgie.
  • Děkujeme dětem a mládeži za provedení vánočního koncertu.
  • P. Zdeněk Kubeš, P. Pavel Sandtner a P. Antonín Pavlas děkuji za vánoční přání a dary. Všem upřímné zaplať Pán Bůh.

 

Bohoslužby ve farnosti Přibyslav:

[PDF] Bohoslužby ve farnosti Přibyslav – Svátek Svaté rodiny (92,6kb)

 

0 comments

Odpovědět