[metaslider id=11715]

Upozornění:

 • úterý  v 16.00 hod. při mši svaté poděkujeme Pánu Bohu za rok 2013 a zároveň budeme prosit o jeho požehnání do nastávajícího roku 2014. Po mši svaté jsou všichni účastníci bohoslužby (včetně dětí) zváni na faru k přípitku. Oslava konce roku je podmíněna teplotou ve farním sále. Děkujeme za pochopení.
 • Ve středu 1. ledna 2014 ve  14.00 hod. na slavnost Matky Boží Panny Marie při slavnostní mši svaté v katedrále diecézní biskup Mons. Jan Vokál zasvětí diecézi Neposkvrněnému Početí Panny Marie.
 • V pátek  kněz nenavštíví nemocné. Od 17.00 hod. adorace před vystavenou NSO.
 • neděli na slavnost Zjevení Páně kněz požehná vodu, kadidlo a křídu. Požehnané věci si budete moci odnést. Kněz zároveň požehnané zlaté předměty, které si přinesete. Slavnost Zjevení Páně je přeložena z pondělí 6.1. 2014 na neděli.
 • Dnes po mši svaté je možné převzít kasičky pro vedoucí skupinek z okolních obcí. Tříkrálová sbírka na Přibyslavsku proběhne 4. ledna 2014. Dobrovolníci z řad dětí i dospělých jsou srdečně zváni. Sraz koledníků je v sobotu 4. ledna ve 13 hodin ve skautské klubovně v areálu fary. Tradiční Tříkrálový koncert se uskuteční v sobotu 4.1.2014 v 18 hodin v kostele.

Poděkování:

 • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky.
 • Děkujeme všem, kteří se podíleli úklidu a na vánoční výzdobě kostela a fary.
 • Děkujeme varhaníkům, zpěvákům, muzikantům  za hudební doprovod liturgie.
 • Děkujeme za příspěvky do sbírek, které činily 31 452 Kč a za dary ve výši 15500 Kč na potřeby farnosti a na opravy movitých památek.
 • Děkujeme dětem a mládeži za provedení vánočního koncertu.
 • P. Zdeněk Kubeš, P. Pavel Sandtner a P. Antonín Pavlas děkuji za vánoční přání a dary. Všem upřímné zaplať Pán Bůh

Bohoslužby ve farnosti Přibyslav:

Den

Hodina

Intence

 

 

Neděle

29.12. 2013

 

8.00 hod.

9.30 hod.

11.00 hod.

18.00 hod.

 

 

SVÁTEK SVATÉ RODINY

Za Jana a Bohumila Roseckých, jejich rodiče a sourozence

Za Karla a Jana Pometlovy, rodiče a rodiče Tománkovy

STŘÍBRNÉ HORY

Za farnost

 

 

Pondělí

30.12. 2013

     

7.30 hod.

 

Za Ludmilu Vomáčkovou

 

 

Úterý

31.12. 2013

 

 

 

16.00 hod.

 

 

SILVESTR

Na poděkování za uplynulý rok s prosbou o Boží pomoc do nového roku

 

Středa

1.1. 2014

 

 

8.00 hod.

9.30 hod.

18.00 hod.

 

SLAVNOST MATKY BOŽÍ PANNY MARIE

zasvěcený svátek

Za farnost

Za Zdeňka Hrubého, sourozence, rodiče a duše v očistci Za Jana Prchala a ten rod

 

Čtvrtek

2.1. 2014

 

 

 

18.00 hod.

 

 

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského

Za Ludmilu a Jana Zavoralovy

 

Pátek

3.1. 2014

 

 

 

14.00 hod.

18.00 hod.

 

 

Nejsvětějšího Jména Ježíš  

Pohřeb paní Jaroslavy Kárnikové v Žižkově Poli

Za Marii a Lukáše Radiměřských

 

 

Sobota

4.1. 2014

7.00 hod.

 

Za Miroslava Kořínka a duše v očistci        

 

 

Neděle

5.1. 2014

  

 

8.00 hod.

9.30 hod.

11.00 hod.

18.00 hod.

 

 

SLAVNOST ZJEVENÍ PÁNĚ

Za Josefa Kadlece

Za farnost

ŽIŽKOVO POLE

Za prarodiče Musilovy, Ludmilu Musilovou a syna Milana

0 comments

Odpovědět