[metaslider id=11715]

Upozornění

 • Dnes po druhé mši svaté jsou účastníci bohoslužby zváni ke společnému přípitku. V 15.00 hod. u Syberů začíná vánoční florbalový turnaj určený pro všechny věkové skupiny. Hráči i fandové jsou srdečně zváni. Občerstveni je ze strany organizátorů zajištěno.
 • Ve čtvrtek v 16.00 hod. při mši svaté poděkujeme Pánu bohu za rok 2009 a zároveň budeme prosit o jeho požehnání do nastávajícího roku 2010. Po mši svaté jsou všichni (včetně dětí) zváni na faru na přípitek. Na faře je možné společně slavit konec roku. Nápady na společný program a drobné občerstvení jsou vítány.
 • Páteční návštěva nemocných je přeložena na další týden.
 • V zákristii si můžete vyzvednout DVD a fotky z biřmování.
 • I nadále si můžete hlásit úmysly mší svatých na 1. a 2. ledna a na I. pololetí roku 2010.

Poděkování

 • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky. Sbírky z vánočních svátků jsou určeny na potřeby farnosti na kontribuce. Děkujeme za pochopení a vstřícnost.
 • Děkujeme za dary určené na kompenzaci nákladů spojených s oslavou Vánoc.
 • Děkujeme panu kostelníkovi, Kunstárovi, paní Pařinové, Růčové, Havlíčkové a Kuncové za vánoční výzdobu kostela.
 • Děkujeme chrámovému sboru a skupině Cum Laude za hudební doprovod liturgie.
 • Děkujeme mládeži a dětem za vánoční návštěvu obyvatel domu s pečovatelskou službou.
 • Děkujeme dětem za provedení vánočního představení a varhaníkům za společné koledování.

BOHOSLUŽBY VE FARNOSTI PŘIBYSLAV

Den Hodina Intence
Neděle
27.12. 2009
SVÁTEK SVATÉ RODINY
8.00 hod.
9.30 hod.
18.00 hod.
Za rodiny
Za P. Jana Cimburka a P. Jana Filipa
Za farnost
Pondělí
28.12. 2009
SVÁTEK SVATÝCH MLÁĎÁTEK, MUČEDNÍKŮ
7.30 hod. Za rodiče Peprníčkovy, jejich rody, zetě Václava a duše v očistci
Úterý
29.12. 2009
18.00 hod. MŠE SVATÁ NEBUDE
Středa
30.12. 2009
7.30 hod.
18.00 hod.
MŠE SVATÁ NEBUDE
MŠE SVATÁ NA VESNICI NEBUDE
Čtvrtek
31.12. 2009
16.00 hod. Na poděkování za uplynulý rok s prosbou o Boží požehnání do nového roku 2010
Pátek
1.1. 2010
SLAVNOST MATKY BOŽÍ PANNY MARIE(ZASVĚCENÝ SVÁTEK)
8.00 hod.
9.30 hod.
18.00 hod.
Za Ludmilu a Antonína Bártovy a jejich rodiče

Za farnost

Sobota
2.1. 2010
SVÁTEK SVATÉHO BASILA VELIKÉHO A ŘEHOŘE NAZIÁNSKÉHO
7.00 hod
Neděle
3.1. 2010
2. NEDĚLE PO NAROZENÍ PÁNĚ
8.00 hod.
9.30 hod.
11.00 hod.
Za Miloslava Strašila, rodiče a sourozence
Za farnost
ŽIŽKOVO POLE

0 comments

Odpovědět