[metaslider id=11715]

Upozornění

  • V pátek v 17.30 hod. adorace před NSO a zároveň možnost svátosti smíření.
  • Fotografie z prvního svatého přijímání je možné objednat u bočního východu z kostela a DVD v zákristii.
  • V zákristii si předplatitelé mohou vyzvednout nové číslo IKD.
  • Zájemci o účast na diecézní pouti do Králík v sobotu 15. srpna a zájemci o setkání se Svatým otcem v Brně v neděli 27. září se mohou zapisovat v zákristii. Prosíme, neodkládejte rozhodnutí.
  • Zájemci z řad mládeže, kteří se chtějí zúčastnit mše sv. se Svatým otcem 28.9. ve Staré Boleslavi se mohou zapisovat v zákristii.

Poděkování

  • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky. Sbírka z minulé neděle, která byla určena na potřeby farnosti, zvláště na pokrytí nákladů spojených s červnovými liturgickými slavnostmi, vynesla 18 730 Kč. Všem dárcům zaplať Pán Bůh.
  • Pan kaplan byl od 1. července jmenován administrátorem Římskokatolické farnosti Nížkov, přičemž exccurendo je i nadále kaplanem v Přibyslavi. K jeho jmenování administrátorem mu blahopřejeme.

BOHOSLUŽBY VE FARNOSTI PŘIBYSLAV

Den Hodina Intence
Neděle
5.7. 2009
SLAVNOST SV. CYRILA A MERODĚJE
8.00 hod.
9.30 hod.
11.00 hod.
Za Marii a Albína Jajtnerovy, rod Rymešů a Jajtnerů
Za farnost
ŽIŽKOVO POLE
Pondělí
6.7. 2009
PAMÁTKA SV. MARIE GORETTIOVÉ, PANNY A MUČEDNICE
8.00 hod.
11.00hod
Za rodinu Podrázských A Grodlovu
Pohřeb paní Jarošové
Úterý
7.7. 2009
18.30 hod. MŠE SVATÁ NEBUDE
Středa
8.7. 2009
7.30 hod.
18.30 hod.
Za rodiče Bencovy a Horkých
MŠE SVATÁ NA VESNICI NEBUDE
Čtvrtek
9.7. 2009
18.30 hod. MŠE SVATÁ NEBUDE
Pátek
10.7. 2009
18.30 hod. Za rodinu Jarošovu, Marii Břízovou, manžela, syna a vnuka
Sobota
11.7. 2009
SVÁTEK SV. BENEDIKTA,OPATA,PATRONA EVROPY
7.00 hod. Za Ladislava Řezníčka a ten rod
Neděle
12.7. 2009
15. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
8.00 hod.
9.30 hod.
18.30 hod.
Za Jaromíra a Miluši Augustinovy a syna
Za farnost
Za Marii a Josefa Kasalovy

0 comments

Odpovědět