[metaslider id=11715]

Usnesením ze dne 8. října 2020 vláda ČR znovu rozhodla o omezení počtu účastníků bohoslužeb, a to na nejvýše 10 osob ve vnitřních prostorech a 20 osob ve vnějších prostorech, včetně celebranta a asistence. Opatření platí od pondělí 12. října 2020 přinejmenším do neděle 25. října včetně. Od 19. října je na svatbách či pohřbech povoleno maximálně 30 účastníků.

Všem, kdo se nebudou moci nedělní bohoslužby kvůli opatřením zúčastnit je udělen dispens od povinné účasti.

Dle výzvy biskupů ze dne 7. října, památky Panny Marie Růžencové, zůstávejme, prosím, každý večer propojeni modlitbou svatého Růžence na úmysl ukončení pandemie s naléhavou prosbou za odpuštění hříchů, za dar usmiřování a pokory. Přijímejme tuto těžkou situaci nikoliv jako slabost Církve, nechtějme po ní, aby s bezbožnou pýchou protestovala proti snaze zmírnit dopady pandemie, spíše hledejme v nynějších omezeních pomocnou ruku Boží Prozřetelnosti k vlastní nápravě a obrácení, k prohloubení duchovního života a zintenzivnění modlitby v tomto zmateném čase nepokoje.

Zkráceno dle sdělení diecézního biskupa z 9. 10. 2020 – celý text najdete zde.

 

You might also like

Světlo Kristovo! Velikonoční výzva
Více
Znovuobnovení bohoslužeb
Více
Dubnová Římsa – doručení
Více
Stanovisko České biskupské konference k očkování proti covid-19
Více
Pravidla pro účast na bohoslužbách pro přibyslavskou farnost
Více

...