Milí,
vzhledem k aktuální situaci:

– Počet lidí v kostele při bohoslužbe je omezen na maximálně 2 osoby včetně kněze. Příští týden budou mše svaté odslouženy soukromě, kromě nedělní bohoslužby.

– Pohřby jsou pro úzký kruh rodiny 10 lidí.
– Sobotní adorace od 19.30 bude přenášená na YouTube. Bez účasti lidu.
– Modlitba, když je kostel otevřený, jednotlivě.
– Žádost o svátosti individuálně kdykoli po domluvě s knězem.
– V neděli je od 10.30 do 11.30 možnost přijmout jednotlivě svátosti na požádání, bez shlukování více než 2 osob v kostele a sakristii z druhé strany.
– Nedělní mše svatá v 9.30 bude přenášená online na YouTube. V pondělí bude v 18.00 ke zhlédnutí ze záznamu na kabelové TV.

Sledujte nedělní ohlášky prosím.

Modlím se a myslím na vás pořád, proto tu my kněží jsme.

P. Pavel Sandtner

You might also like

Znovuobnovení bohoslužeb
Více
Pravidla pro účast na bohoslužbách pro přibyslavskou farnost
Více
Stanovisko České biskupské konference k očkování proti covid-19
Více
Dubnová Římsa – doručení
Více
Světlo Kristovo! Velikonoční výzva
Více

...