[metaslider id=11715]
Milí,
vzhledem k aktuální situaci:

– Počet lidí v kostele při bohoslužbe je omezen na maximálně 2 osoby včetně kněze. Příští týden budou mše svaté odslouženy soukromě, kromě nedělní bohoslužby.

– Pohřby jsou pro úzký kruh rodiny 10 lidí.
– Sobotní adorace od 19.30 bude přenášená na YouTube. Bez účasti lidu.
– Modlitba, když je kostel otevřený, jednotlivě.
– Žádost o svátosti individuálně kdykoli po domluvě s knězem.
– V neděli je od 10.30 do 11.30 možnost přijmout jednotlivě svátosti na požádání, bez shlukování více než 2 osob v kostele a sakristii z druhé strany.
– Nedělní mše svatá v 9.30 bude přenášená online na YouTube. V pondělí bude v 18.00 ke zhlédnutí ze záznamu na kabelové TV.

Sledujte nedělní ohlášky prosím.

Modlím se a myslím na vás pořád, proto tu my kněží jsme.

P. Pavel Sandtner

You might also like

Dubnová Římsa – doručení
Více
Světlo Kristovo! Velikonoční výzva
Více
Pravidla pro účast na bohoslužbách pro přibyslavskou farnost
Více
Znovuobnovení bohoslužeb
Více
Stanovisko České biskupské konference k očkování proti covid-19
Více

...