[metaslider id=11715]

Římskokatolická farnost Přibyslav
Vás zve na faru

v sobotu 29.11.2008 od 13.00 do 17.00

v neděli 30.11.2008 od 9.00 do 12.00

K Ježíškovi do Betléma

Výstavu zahájí ve 13.00 „Přibyslavské houslové kvarteto“ a po té František Košťál.

Mimo jiné se na Vás těší paní Henzlová s perníky, pan Tesař se svými betlémy a pan Koráb s flašinetem.

V neděli v 9.00 zazpívají manželé Sejkorovi ze Žďáru n. Sázavou.

Součástí výstavy bude občerstvení a prodej vánočních dárků.

V sobotu je zároveň možné navštívit od 14.00 vánoční prodejní výstavu v prostorách městské radnice.

Upozornění

 • V pátek od 14.00 hod. na faře setkání dětí z 1. – 5. třídy. Od 15.00 hod. setkání dětí na faře z 6. – 9. třídy. Od 17.00 hod. tichá adorace před vystavenou NSO a od 18.00 hod. dětská mše svatá. Od pátku 28.11. do soboty 29.11. se uskuteční noční putování mládeže havlíčkobrodského vikariatu.
 • V sobotu 29. 11. v 9.00 hod. bude na faře ministrantská schůzka. V sobotu od 13.00 do 17.00 a v neděli od 9.00 do 12.00 na faře můžete shlédnout výstavu betlémů. Výstavu betlémů zahájí v sobotu ve 13.00 hod. vystoupení houslového kvarteta. Součástí výstavy bude občerstvení a prodej vánočních dárků.
 • Následující nedělí vstupujeme do doby adventní. Při všech bohoslužbách kněz požehná adventní věnce, které si přinesete. V neděli po druhé mši svaté začne zápis intencí na 1. pololetí roku 2009. Po druhé mši svaté Fórum mládeže.
 • Zájemci o návštěvu opery Carmen v Janáčkově divadle v Brně, která se uskuteční 31. 1. 2009 se musí nahlásit do 30.11. 2008 u paní Lehrlové, aby mohla zajistit lístky.

Poděkování

 • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky.
 • Biblické dílo jste podpořili částkou 3200 Kč. Zaplať Pán Bůh všem dárcům.
 • Sbírka z následující neděle je určena na plošné pojištění majetku a bude odeslána.

BOHOSLUŽBY VE FARNOSTI PŘIBYSLAV

Den Hodina Intence
Neděle –
23.11. 2008
SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE
8.00 hod.
9.30 hod.
18.00 hod.
Za Marii a Albína Jajtnerovy a celý rod
Za Jana a Marii Pometlovy, syny Jana a Karla
Za farnost
Pondělí –
24.11. 2008
7.30 hod. SLAVNOST SV. KLIMENTA I., PAPEŽE A MUČEDNÍKA

MŠE SVATÁ NEBUDE

Úterý –
25.11. 2008
18.00 Za Marii Rutovou a rodiče z obojí strany
Středa –
26.11. 2008
7.30 hod.
18.00 hod.
Za rodiče prokešovy, jejich rodiče a sourozence

DOLNÍ JABLONNÁ

.
Čtvrtek –
27.11. 2008
18.00 hod. Za rodinu Strašilovu
Pátek –
28.11. 2008
18.00 Za rodinu Královu a Valečkovu
Sobota –
29.11. 2008
SOBOTNÍ PAMÁTKA PANNY MARIE
7.00 hod. Za sestry Fraňovy, jejich manžely a duše v očistci
Neděle –
30.11. 2008
1. NEDĚLE ADVENTNÍ
8.00 hod.
9.30 hod.
18.00 hod.
Na úmysl dárce
Za manželé Hradovy a dceru Věru
Za farnost

Upozornění

 • Dnes v 15.00 hod. na faře setkání žen.
 • V pátek od 14.00 hod. na faře setkání dětí z 1. – 5. třídy. Od 15.00 hod. setkání dětí na faře z 6. – 9. třídy. Od 17.00 hod. tichá adorace před vystavenou NSO a od 18.00 hod. dětská mše svatá. Po mši sv. setkání mládeže na faře.
 • V neděli v 15.00 hod. setkání manželů na faře a v 17.30 hod. modlitba rodičů za děti.
 • Farní kalendáře jsou i nadále kdispozici u východů z kostela.
 • Na základě doporučení pastorační rady farnosti je na 31.1. 2009 naplánována návštěva opery Carmen v Janáčkově divadle v Brně. Zájemci se musí nahlásit do 30.11. u paní Lehrlové, aby mohla zajistit lístky.Bližší informace získáte z plakátku, který je umístěn na venkovní nástěnce. Děkujeme za pochopení.
 • Po celý týden je P. Zdeněk Kubeš na exerciciích. Odpadá výuka náboženství pro 1. a 3. ročník.Během jeho nepřítomnosti ho zastupuje P. Pavel Sandtner.
 • Ve dnech 28 . a 29. listopadu se uskuteční noční putování mládeže havlíčkobrodského vikariátu. Zájemci z řad mládeže se mohou hlásit u Aničky Henzlové do 23.11. Bližší informace získáte na venkovní nástěnce.

Poděkování

 • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky. Sbírka na diecézní charitu činila 12 463 Kč. Zaplať Pán Bůh všem dárcům.
 • Děkujeme ženám za přípravu pohoštění pro naše nemocné.

BOHOSLUŽBY VE FARNOSTI PŘIBYSLAV

Den Hodina Intence
Neděle –
9.11. 2008
  SVÁTEK POSVĚCENÍ LATERÁNSKÉ BAZILIKY
  8.00 hod.
9.30 hod.
11.00 hod.
Za farnost
Za Josefa Pelikána, vnuka Martina a duše v očistci
ŽIŽKOVO POLE
Pondělí –
10.11. 2008
7.30 hod. PAMÁTKA SV. LVA VELIKÉHO, PAPEŽE A UČITELE CÍRKVE
Úterý –
11.11. 2008
  PAMÁTKA SV.MARTINA, BISKUPA
  18.00hod. MŠE SVATÁ NEBUDE
Středa –
12.11. 2008
  PAMÁTKA SV. JOSAFATA, BISKUPA A MUČEDNÍKA
  7.30 hod.
18.00 hod.
Za rodinu Kunstarovu
MŠE SV. NA VESNICI NEBUDE
Čtvrtek –
13.11. 2008
  PAMÁTKA SV. ANEŽKY ČESKÉ, PANNY
  18.00 hod. MŠE SVATÁ NEBUDE
Pátek –
14.11. 2008
14.00 hod.
18.00 hod.
Pohřeb pana Miloslava Kasala z Nových Dvorů
Za rodinu Bártovu, Matouškovu a Pometlovu
Sobota –
15.11. 2008
  PAMÁTKA SV. ALBERTA VELIKÉHO, BISKUPA A UČ. CÍRKVE
  8.00 hod. Za Marii Friedlerovou, manžela a rodiče Kamarádovy
Neděle –
16.11. 2008
  33.NEDĚLE V MEZIDOBÍ
  8.00 hod.
9.30 hod.
11.00 hod.
Za rodiče Flesarovy a tři syny
Za Karla Smejkala, dceru Marii, vnučku, rod Fišarů, Matoušků,Kramerů a duše v očistci
STŘÍBRNÉ HORY

Jak možná víte, v Příchovickém kostele se dělala nová omítka, a tak bylo potřeba demontovat veškeré lavice a oltáře. Práce je již hotová, ale je potřeba dát kostel do původního stavu.
A proto, kdo se nebojíte práce, ale i vy ostatní, co máte kladný vztah k Příchovicím, máte jedinečnou šanci se zapojit do dění při zvelebování kostela. Jedná se hlavně o prodloužený víkend 15. – 17. listopadu.
Všichni jste srdečně zváni přiložit ruku k dílu.

Za všechny z fary v Příchovicích Verča Lehrlová

Více na: krizovatka.signaly.cz

V sobotu 1. listopadu odpoledne se uskutečnil v přibyslavské sportovní hale vikariátní volejbalový turnaj „všech svatých“. Zúčastnilo se celkem pět týmů a to z farností: Přibyslav, Nížkov, Polná, Krucemburk a Chotěboř. První místo z loňského roku obhájil šestičlenný tým z Krucemburku, druhé místo získal tým z Nížkova a třetí místo vybojoval tým zastupující farnost Polná. Zápasy se odehrávaly v přátelském duchu a mezi hráči vládla příjemná atmosféra. Po skončení turnaje přišel zasloužený odpočinek při čaji na faře a celá akce vyvrcholila mší svatou v kostele.

Fotografie z turnaje

Další fotografie z vikariátního volejbalu můžete stáhnout zde.

Autor textu: Anička Henzlová;  Fotografie: Vašek Henzl

Upozornění

 • Po nedělní večerní mši svaté (2. 11.) bude následovat pobožnost na hřbitově.
 • Ve čtvrtek po mši svaté adorace před NSO za nová kněžská a zasvěcená povolání. Po adoraci bude následovat biblická hodina.
 • V pátek kněz navštíví naše nemocné. Při této návštěvě nemocní mohou požádat o udělení sv. pomazání nemocných. Od 14.00 hod. na faře setkání dětí z 1. – 5. třídy. Od 15.00 hod. setkání dětí na faře z 6. – 9. třídy. Od 17.00 hod. tichá adorace před vystavenou NSO a od 18.00 hod. dětská mše svatá. Během adorace je možné přistoupit ke svátosti smíření. Po mši sv. setkání mládeže na faře.
 • V sobotu 8.11. při mši sv. v 8.00 hod. bude společné udílení svátosti pomazání nemocných. Prosím motorizované farníky o pomoc při dopravě nemocných. Po mši sv. jsou všichni spolu s doprovodem zváni na faru k přátelskému posezení.
 • V neděli v 15.00 hod. setkání žen na faře.
 • V zákristii si předtlatitelé mohou vyzvednout nové číslo IKD.
 • Farní kalendáře je možné zakoupit u východů z kostela. Náklady na jeden kalendář činí 68 Kč.
 • Na základě doporučení pastorační rady farnosti je na 31.1. 2009 naplánována návštěva opery Carmen v Janáčkově divadle v Brně. Zájemci se musí nahlásit do 30.11. u paní Lehrlové, aby mohla zajistit lístky. Děkujeme za pochopení.

Poděkování

 • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky. Sbírka z této neděle je určena na potřeby diecézní charity.

BOHOSLUŽBY VE FARNOSTI PŘIBYSLAV

Den Hodina Intence
Neděle –
2.11. 2008

8.00 hod.

9.30 hod.

17.00 hod.

VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ

Za farnost

Na úmysl papeže

Za všechny zemřelé

Pondělí –
3.11. 2008
7.30 hod. Za nemocné, opuštěné, strádající
Úterý –
4.11. 2008

18.00hod.

PAMÁTKA SV.KARLA BOROMEJSKÉHO

Za rodiče Moravcovy, Františka Janečka a tety Aničku a Marii

Středa –
5.11. 2008
7.30 hod.

18.00 hod.

Za zemřelé spolupracovníky a duše v očistci

Česká Jablonná

Čtvrtek –
6.11. 2008
18.00 hod. Za Stanislava Bártu a celý rod
Pátek –
7.11. 2008
18.00 hod. Za Marii a Josefa Kasalovy a celý rod
Sobota –
8.11. 2008

8.00 hod.

Sobotní památka Panny Marie

Za rodinu Šmídovu

Neděle –
9.11. 2008

8.00 hod.

9.30 hod.

11.00 hod.

SVÁTEK POSVĚCENÍ LATERÁNSKÉ BAZILIKY

Za farnost

Za Josefa Pelikána, vnuka Martina a duše v očistci

Žižkovo Pole

V neděli 2. listopadu oslaví otec Pavel Sandtner své třicáté narozeniny. To je zcela jistě dobrý důvod k uspořádání pořádné oslavy. A tak se i stalo o uplynulé neděli 26. října, kdy otec Pavel pozval všechny farníky na společnou oslavu do farní stodoly.

Kolem čtrnácté hodiny se začali scházet první gratulanti, pro které byla připravena spousta grilovaných steaků, flambovaných palačinek a dalších dobrot. O dobrou náladu se staral pan Sejkora s harmonikou; mnozí si s ním rádi zazpívali, někteří si na hudbu i zatančili. Po celé odpoledne panovala ve stodole výborná nálada. O tom, že se jednalo o skvělou a vydařenou akci, svědčí i fakt, že poslední návštěvníci se rozešli domů až kolem osmé hodiny večer.

Na závěr nezbývá, než ještě jednou popřát otci Pavlovi všechno nejlepší do dalších let, hodně Božího požehnání a darů Ducha Svatého pro jeho povolání a spoustu dobrých a spokojených farníků.

Fotografie z oslavy

Další fotografie z oslavy můžete stáhnout zde.

V pátek a sobotu 17. a 18. října se ve Věžnicích uskutečnila dlouho očekávaná akce, taneční vikariátní setkání mládeže.

V sále vežnického kulturního domu se sešlo přes 35 mladých lidí z různých koutů havlíčkobrodského vikariátu, aby si rozšířili své taneční schopnosti. Pod vedením Lukáše Skrotta a Marušky Jaškové – tanečního páru ze Zábřeha – se měli všichni možnost naučit cha-chu, waltz a tango v podobě, která se v běžných tanečních neučí.

Mimo tancování zbýval také prostor ke společnému setkání, povídání a nechyběl ani duchovní program, kdy otec Pavel v pátek i sobotu sloužil mši svatou v nedaleké vežnické kapli a v sobotu ráno měl katechezi o tanci na základě dvou biblických textů: král David tančící před Boží schránou (2S 6,12-23) a Salome tančící před Herodem (Mk 6,21-28).

Poděkování za tuto velice vydařenou akci patří Martině Matouškové, že s Lukášem a Maruškou navázala kontakt na loňském Celostátním setkání mládeže v Táboře a stála u zrodu myšlenky takovouto akci uspořádat, dále otci Pavlu Sandtnerovi a Aničce Henzlové za vlastní realizaci vikariátka a v neposlední řadě také Marušce a Lukášovi za to, že obětovali svůj volný čas a přijeli se podělit o své taneční dovednosti.

Fotografie z vikariátka

Další fotografie z vikariátního setkání můžete stáhnout zde.