SOUČASNÁ STÁTNÍ OPATŘENÍ

Bohoslužby nemají omezený počet účastníků, mohou se konat za splnění tří podmínek:

  • ochrana dýchacích cest dle aktuální normy příslušného mimořádného opatření  (ve vnitřních prostorách respirátor s filtrační účinností alespoň 94% nebo zdravotnická maska s normou ČSN EN 14683+AC);
  • dezinfekce rukou před vstupem do vnitřního prostoru;
  • rozestupy 2 metry s výjimkou členů domácnosti, koná-li se shromáždění mimo vnitřní prostory staveb, jeho účastníci se mohou shromažďovat ve skupinách po nejvýše 20 účastnících a dodržují rozestupy mezi skupinami účastníků alespoň 2 metry;
  • podmínky používání ochranných prostředků dýchacích cest včetně povinnosti testování, očkování apod. dle odst. 3 pís. w) se nevztahují na účastníky svatby a pohřbu.

Pro církev má od jejích počátků veliký význam pouť, tedy putování na místa, kde se ve společenství a v modlitbě zvlášť intenzivně setkáváme s druhými i s Pánem. Cílem poutí zpravidla bývají chrámy či sanktuária, ale jeden druh pouti překonává hranice konkrétních míst. Zaměřuje se přímo na Nejsvětější Svátost oltářní, kdekoliv se kolem ní scházíme. Je to eucharistický kongres.