Květnové číslo Římsy lze stáhnout zde. Příští číslo Římsy vyjde 29. 5. 2022 (uzávěrka pro toto číslo je 20. 5. 2022).

Svoje příspěvky, pozvánky nebo fotografie ze života farnosti do dalšího čísla můžete zasílat na adresu flpribyslav@seznam.cz nebo je předat na farním úřadě v Přibyslavi.

Jak již víte z Katolického týdeníku nebo odjinud, v Česku se nyní staví nový klášter sester karmelitek. Sestry se odstěhovaly z centra Prahy a jako své nové místo působení si vybraly Drasty u Prahy. Zchátralou zemědělskou usedlost postupně opravují a rozšiřují tak, aby nově vybudovaný klášter sloužil nejen jim, ale i všem příchozím.

V sobotu před Květnou neděli se sešli ministranti. V úvodu setkání si povídali o významu Velikonoc jako největších křesťanských svátků, představen jim byl ministrantský řád podle něhož by se měli řídit nejen v rámci své služby u oltáře. Připraven pro ně byl netradiční ministrantský sedmiboj, ve kterém si například vyzkoušeli své lektorské komunikační dovednosti či pečlivé složení hadříku (lavaba). Na závěr sedmiboje každý z ministrantů vymyslel a napsal svoji modlitbu, které ministranti pak společně předali našemu Pánu. Ministranti zašli do kostela, kde si vyzkoušeli některé služby a ukázali si některé liturgické nádoby.

Další setkání je naplánováno na květen, o jeho termínu budete informováni.

Za vedoucí ministrantů Pavel Janů a Martin Ležák