Plán na rok 2023

PLÁN NA TENTO ROK

leden
 • 7.1.  Tříkrálová sbírka
 • 8.1.  Tříkrálový koncert
 • 18.1.  18.-25. 1. Týden modliteb za jednotu křesťanů
únor
 • 10.2.  Začátek přípravy dětí na 1. svaté přijímání
 • 19.2.  Ekumenická bohoslužba v Nížkově
 • 22.2.  Popeleční středa
 • 24.2.  Křížová cesta žen
 • 26.2.  Křížová cesta s knězem/akolytou za nemocné
březen
 • 3.3.  Křížová cesta rodin
 • 4.3.  Duchovní obnova (Mgr. A. Hatajová)
 • 5.3.  Křížová cesta s knězem/akolytou za nová duchovní povolání
 • 10.3.  Křížová cesta mužů
 • 12.3.  Křížová cesta s knězem/akolytou za nenarozené děti
 • 17.3.  Křížová cesta rodičů za děti
 • 17.3.  17.-18. 3. 24 hodin pro Pána
 • 19.3.  Křížová cesta s knězem/akolytou za mír ve světě
 • 24.3.  Křížová cesta dětí
 • 26.3.  Křížová cesta s knězem/akolytou za jednotu církve
 • 31.3.  Křížová cesta mládeže
duben
 • 1.4.  Svátost smíření pro farnost
 • 2.4.  Květná neděle (žehnání křížové cesty Hesov-Uhry)
 • 6.4.  Zelený čtvrtek (bohoslužba 18.00 a následně poslední večeře na faře)
 • 7.4.  Velkopáteční obřady (15.00)
 • 8.4.  Velikonoční vigilie (20.00)
 • 9.4.  Zmrtvýchvstání Páně
 • 16.4.  Velikonoční koncert
 • 22.4.  Velikonoční mše svatá v DPS
květen
 • 1.5.  Pouť na Hostýn
 • 7.5.  Pouť v Dolní Jablonné
 • 13.5.  Májová pobožnost ve Dvorku
 • 27.5.  Vigilie k slavnosti Seslání Ducha svatého (20.00)
červen
 • 2.6.  Noc kostelů
 • 4.6.  První svaté přijímání (9.30), farní odpoledne na faře (15.00)
 • 11.6.  Slavnost Těla a Krve Páně (mše sv. v 9.00, průvod městem)
 • 18.6.  Pouť v České Jablonné
 • 24.6.  Přibyslavská pouť (otevřený kostel a věž)
červenec
 • 3.7.  3.-9. 7. Farní zájezd do Francie
 • 9.7.  9.-15. 7. Vodácký zájezd
 • 10.7.  10.-14. 7. Přífarní tábor
 • 15.7.  15.-22. 7. Dětský tábor
 • 23.7.  Výročí vysvěcení kostela (1753) – farní pivo
srpen
 • 13.8.  Pouť v Nových Dvorech
 • 26.8.

  Motodění

 • 27.8.  Farní pouť ke sv. Anně do Pohledu
září
 • 2.9.  Mše sv. v polích v Utíně
  Pouť v Olešence
 • 3.9.  Žehnání školních pomůcek, farní odpoledne
 • 10.9.  Přibyslavské slavnosti (mše sv. na náměstí)
 • 22.9.  22.-24. 9. Přibyslavské Nocturno
 • 24.9.  Pouť ve Stříbrných Horách
říjen
 • 1.10.  Pouť v Žižkově Poli
 • 20.10.  Společné udílení svátosti pomazání nemocných během mše sv.
listopad
 • 2.11.  Vzpomínka na všechny věrné zemřelé
 • 8.11.  Modlitba na hřbitově
 • 25.11.  Diecézní setkání mládeže
prosinec
 • 2.12.  2.-3. 12. Výstava betlémů na faře
 • 5.12.  Mikulášská mše sv.
 • 16.12.  Svátost smíření pro farnost
 • 18.12.  Adventní koncert
 • 25.12.  Jesličková pobožnost
 • 26.12.  Zpívání koled za doprovodu varhan
  Otevřený kostel
 • 31.12.  Děkovná mše svatá na závěr roku