Plán na rok 2024

PLÁN NA TENTO ROK

ledenúnor
 • 14.2.  Popeleční středa
 • 16.2.  Křížová cesta žen (17.15, farní kostel)
 • 18.2.  Křížová cesta s knězem/akolytou za nová duchovní povolání (17.15, farní kostel)
 • 23.2.  Křížová cesta rodin (17.15, farní kostel)
 • 25.2.  Křížová cesta s knězem/akolytou za nemocné (17.15, farní kostel)
březen
 • 1.3.  Křížová cesta mužů (17.15, farní kostel)
 • 3.3.

  O cestě do Malajsie se sv. Františkem Xaverským (P. Jan Linhart)

 • 8.3.  Křížová cesta rodičů za děti (17.15, farní kostel)
 • 10.3.  Křížová cesta s knězem (akolytou) za mír ve světě (17.15, farní kostel)
 • 10.3.  Sbírka na církevní pojištění (1/2)
 • 15.3.  Křížová cesta dětí (17.15, farní kostel)
 • 17.3.  Křížová cesta s knězem (akolytou) za jednotu církve (17.15, farní kostel)
 • 17.3.  Misijní koláč a jarmark
 • 22.3.  Křížová cesta mládeže (17.15, farní kostel)
 • 23.3.  Svátost smíření pro farnost
 • 24.3.  Květná neděle
 • 24.3.  Křížová cesta v polích (Hesov-Uhry)
 • 28.3.  Zelený čtvrtek
  - bohoslužba (18.00) a poslední večeře na faře
 • 29.3.  Velkopáteční křížová cesta a obřady (15.00)
 • 29.3.  Sbírka na Svatou zemi
 • 30.3.  Velikonoční vigilie (19.00)
 • 31.3.  Zmrtvýchvstání Páně
duben
 • 7.4.  Velikonoční koncert
 • 21.4.  Sbírka na bohoslovce (1/2)
květen
 • 1.5.  Zájezd na Hostýn
 • 5.5.  Pouť v Dolní Jablonné
 • 5.5.  Sbírka na pronásledované křesťany
 • 18.5.  Vigilie k Slavnosti Seslání Ducha svatého (20.00, farní kostel)
 • 19.5.  Sbírka na pastorační aktivity v diecézi
 • 24.5.  Víkendová jarní voda
 • 25.5.  Májová ve Dvorku
 • 26.5.  První svaté přijímání;
  farní odpoledne na faře
červen
 • 1.6.  Mše sv. v rámci srazu rodáků v Nových Dvorech (13.00)
 • 2.6.  Slavnost Těla a Krve Páně (průvod městem 9.00)
 • 7.6.Noc kostelů
 • 9.6.  Pouť Česká Jablonná
 • 16.6.  Sbírka na charitu
 • 23.6.  Přibyslavská pouť (otevřený kostel a věž)
  Pouťový koncert v kostele
 • 29.6.  Dětský tábor Cizkrajov (29. 6. – 6. 7.)
červenec
 • 7.7.  Vodácký zájezd (7.-13. 7.)
 • 21.7.  Výročí vysvěcení kostela (1753) – farní pivo
 • 22.7.  Přífarní tábor (22.-26. 7.)
srpen
 • 12.8.  Celostátní setkání animátorů (12.-17. 8.)
 • 18.8.  Pouť Nové Dvory
 • 31.8.  Mše sv. v polích (Utín)
září
 • 1.9.  Pouť Olešenka
 • 1.9.  Žehnání školních pomůcek, farní odpoledne
 • 8.9.  Přibyslavské slavnosti – mše svatá na náměstí
 • 15.9.  Sbírka na církevní školství v diecézi
 • 20.9.  Přibyslavské Nocturno (20.-22. 9.)
 • 28.9.  Půldenní farní pouť
 • 29.9.  Pouť Stříbrné Hory
 • 29.9.  Pouť Žižkovo Pole
říjen
 • 11.10.  Společné udílení svátosti pomazání nemocných
 • 13.10.  Varhanní koncert
 • 13.10.  Misijní neděle
 • 13.10.  Sbírka na misie (PMD)
 • 19.10.  Misijní most modlitby
 • 20.10.  Biřmování (10.00, farní kostel);
  gospelová bohoslužba (odpoledne)
listopad
 • 2.11.  Vzpomínka na všechny věrné zemřelé
 • 8.11.  Modlitba na hřbitově
 • 17.11.  Sbírka na podporu katolických médií
 • 30.11.  Výstava betlémů na faře (30. 11.-1. 12.)
prosinec
 • 1.12.  Sbírka na církevní pojištění (2/2)
 • 5.12.  Mikulášská mše sv.
 • 14.12.  Svátost smíření pro farnost
 • 22.12.  Sbírka na bohoslovce (2/2)
 • 25.12.  Jesličková pobožnost
 • 26.12.  Zpívání koled za doprovodu varhan;
  otevřený kostel
 • 31.12.  Děkovná mše svatá na závěr roku