[metaslider id=11715]

„Víra bez skutků je mrtvá.“ (Jak 2, 26)

Předposlední neděli v říjnu se uskutečnila Misijní neděle. V tento den modliteb za misie stejně tak jako po celém světe i u nás většina kostelů ožila dětmi v kostýmech a barvami Papežských misijních děl. Velmi si vážíme lidí, kterým není lhostejný život druhých a pomáhají potřebným bez ohledu na jejich barvu pleti, náboženské vyznání či národnost. Zejména vaším prostřednictvím ožívá naše víra a naše země je obohacena touto štědrostí.

Děkujeme všem farnostem, Misijním klubkům i jednotlivcům a všem ostatním, kteří se podíleli na přípravách a průběhu oslav Misijní neděle.
Děkujeme za dary, bez ohledu na jejich formu.
Děkujeme za Vaše společné modlitby za misie, misionáře, šíření víry a misijního růžence.
Děkujeme za vaše ohlasy a fotografie oslav z různých koutů Čech a Moravy.
Děkujeme, že podporujete Papežská misijní díla, která spojují Vaši pomoc se šířením víry v rámci Kongregace pro evangelizaci národů.

Bůh Vám žehnej.

Pohled pro misie®

Přípravu na Vánoce můžete spojit s pomocí nejchudším dětem. Jednou z takových aktivit PMD na podporu dětí, které nemají prostředky k důstojnému životu, je Pohled pro misie – VS 140. V kanceláři PMD lze objednat předtištěné pohlednice, na které pak děti i dospělí namalují hezké vánoční motivy. Můžete uspořádat výstavku těchto pohlednic, spojit např. s promítáním misijních filmů či hudebním vystoupením dětí. Takto získané finanční dary budou využity na podporu chudých dětí, např. na Filipínách.

Jeden dárek navíc® pro děti v Africe

Nezapomeňte o letošních Vánocích na děti, které strádají a připravte jim Jeden dárek navíc. Přispějte na jídlo, zdravotní péči a vzdělání sirotků v Keni. Podpořte farmu a výstavbu rybích sádek při zdravotním centru v diecézi Eldoret v Kaptagatu, aby toto centrum mohlo být nezávislé na cizí pomoci. Náklady na stavbu, materiál a práci činí přibližně 650 Kč na jedno dítě, kterému bude z těchto prostředků zajištěna obživa, základní potřeby, zdravotní péče a vzdělání. Vaše vánoční dárky, prosím, pošlete nejpozději do 31. 12. 2015.

V Keni, kde na 10 000 obyvatel připadá jeden lékař, jsou velmi zapotřebí zdravotní centra, která umožní dobrou péči a kvalitní vzdělání. Ve zdravotním centru Kaptagatu jsou opuštěné děti a mnohé z nich jsou postiženy virem HIV/AIDS. Z farmy děti dostávají maso a zeleninu a prodejem ryb se hradí všechny jejich potřeby.

Papežská misijní díla, 543 51 Špindlerův Mlýn 33, tel. 604 838 882, pmd@missio.cz, www.missio.cz,  číslo účtu: 72540444/2700, VS: 240. Do zprávy pro příjemce uveďte: Keňa. Zájemcům vystavíme potvrzení pro daňové účely.

Mgr. Leoš Halbrštát
národní ředitel PMD

0 comments

Odpovědět