[metaslider id=11715]

Ve středu 18.2.2015 začíná postní doba. Při obou mších sv., tedy v 8:00 a v 18.00 hod. ve farním chrámu v Přibyslavi, bude kněz udělovat popelec. Jak je uvedeno v ohláškách, popeleční středa je dnem přísného postu, který se vztahuje na zdrženlivost od masitých pokrmů a v újmě jiného pokrmu.

Postní úsilí zaměřené na prohloubení duchovního života můžeme uskutečňovat i skrze účast na pobožnostech křížových cest. Pobožnosti křížových cest se budou konat každý pátek a každou neděli od 17.15. hod. podle možností je vhodné konat pobožnosti křížových cest i v obecních kaplích.

Základní informace o Popeleční středě jsou k dispozici zde: http://www.vira.cz/Texty/Glosar/Popelecni-streda-zakladni-informace.html. Další náměty k zamýšlení o postní době, jejím smyslu a správném prožití přináší například tento výčet článků: http://www.vira.cz/Katalog/Postni-doba.html

 

0 comments

Odpovědět