Pořad bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB PŘIBYSLAV
od 18. 2. do 25. 2. 2024 - 08. týden

den liturgická oslava / událost místo a čas úmysl mše sv.
Neděle
18. 2.
1. NEDĚLE POSTNÍ 08:00
Přibyslav
Za Josefa Dobrovolného a rodiče a rodiče Klementovy, syny a snachy
09:30
Přibyslav
Za Miladu Mokrou, manžela a rodinu Mokrých a Roseckých
11:00
Stříbrné Hory
dle místních intencí
Pondělí
19. 2.
pondělí 1. postního týdne 07:30
Přibyslav
Za dar zdraví pro syna
Úterý
20. 2.
úterý 1. postního týdne 18:00
Přibyslav
Za Hanu Frýdlovou a Karla Sýkoru
18:30
Olešenka
dle místních intencí
Středa
21. 2.
středa 1. postního týdne 07:30
Přibyslav
( volná intence )
18:30
Dolní Jablonná
dle místních intencí
Čtvrtek
22. 2.
svátek Stolce sv. Petra, apoštola 18:00
Přibyslav
Za rod Pazderků, živé i zemřelé z toho rodu
Pátek
23. 2.
pátek 1. postního týdne 18:00
Přibyslav
Za rodinu Niedermertlovou a společenství Kiporčat
Sobota
24. 2.
sobota 1. postního týdne 09:00
Dům s pečovatelskou službou
( volná intence )
18:00
Přibyslav
(s nedělní platností) Za Albína Syberu, manželku a sourozence a všechny živé i zemřelé z toho rodu
Neděle
25. 2.
2. NEDĚLE POSTNÍ 08:00
Přibyslav
Za farnost
09:30
Přibyslav
Za Františku a Vladimíra Janáčkovi a živé i zemřelé z obou rodů
  • Dnes 15 křížová cesta s akolytou/knězem za nová duchovní povolání.
  • V úterý 16.30-18.00 setkání dětí na faře.
  • V pátek v 15.00 modlitba Korunky v kostele. Od 17.15 křížová cesta rodin a možnost svátosti smíření.
  • V sobotu v 9.00 mše sv. v DPS.
  • Příští neděli setkání biřmovanců na faře od 16.30 a křížová cesta s knězem/akolytou za nemocné od 17.15. Sbírka z příští neděle je určena na Svatopetrský haléř.
  • K rozebrání jsou postní brožury na každý den za dobrovolný příspěvek. I pastorační plány na celý rok. S doplněnými daty táborů a biřmování.

Poděkování

Děkuji za vaše služby, modlitby, příspěvky do sbírek, za úklid fary a kostela. Bůh vám oplať.

POŘAD BOHOSLUŽEB I V APLIKACI
FARNOST DO KAPSY