Pořad bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB PŘIBYSLAV
od 16. 6. do 23. 6. 2024 - 25. týden

den liturgická oslava / událost místo a čas úmysl mše sv.
Neděle
16. 6.
11. neděle v mezidobí 08:00
Přibyslav
Za farnost
09:30
Přibyslav
Za Marii A Josefa Kasalovy a Marcela Čelouda a ten rod
11:15
Stříbrné Hory
dle místních intencí
Pondělí
17. 6.
pondělí 11. týdne v mezidobí 07:30
Přibyslav
Za uzdravení rodiny a ten rod
Úterý
18. 6.
úterý 11. týdne v mezidobí 18:30
Přibyslav
Za Libuši Pochopovou, jejího manžela, bratra, švagrovou a duše v očistci
Středa
19. 6.
sv. Jana Nepomuckého Neumanna, biskupa 07:30
Přibyslav
Za Zdeňka Fišara, jeho rodiče, rodiče Slámovy a všechny živé i zemřelé z obou rodů
19:00
Dolní Jablonná
dle místních intencí
Čtvrtek
20. 6.
čtvrtek 11. týdne v mezidobí 18:30
Přibyslav
Za Antonína Kulíka
Pátek
21. 6.
památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka 18:30
Přibyslav
Za Josefa Slezáka a duše v očistci
Sobota
22. 6.
sv. Paulína Nolánského, biskupa , nebo sobotní památka Panny Marie 18:00
Žižkovo Pole
(s nedělní platností) dle místních intencí
18:30
Přibyslav
(s nedělní platností) Za farnost
Neděle
23. 6.
12. neděle v mezidobí 08:00
Přibyslav
Za poutníky
09:30
Přibyslav
Za Josefa a Marii Bořilovy, jejich děti a vnuka Lukáše
  • Dnešní sbírka je určena na Charitu.
  • V pátek v 15.00 modlitba Korunky v kostele. Od 17.30 možnost svátosti smíření a adorace.
  • Příští sobotu jste srdečně zváni od 14.00 na pouťový koncert do kostela. Plakát byl v Římse, najdete i na webu a nástěnce.
  • V neděli slavíme pouť. Kostel bude otevřen v době 14.00-17.00.
  • Pomodlíme se modlitbu určenou pro letošní rok modlitby a přípravu na milostivé jubileum 2025.

Poděkování

Děkuji za vaše služby, modlitby, příspěvky do sbírek. Také za úklid fary a kostela. Bůh vám oplať.

POŘAD BOHOSLUŽEB I V APLIKACI
FARNOST DO KAPSY