Pořad bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB PŘIBYSLAV
od 24. 9. do 1. 10. 2023 - 39. týden

den liturgická oslava / událost místo a čas úmysl mše sv.
Neděle
24. 9.
25. neděle v mezidobí 08:00
Přibyslav
Za farnost
09:30
Přibyslav
Za Václava Roseckého, manželku a rodinu Mokrých
Pondělí
25. 9.
pondělí 25. týdne v mezidobí 07:30
Přibyslav
Za dar zdraví pro dceru a vnuka
Úterý
26. 9.
sv. Kosmy a Damiána, mučedníků 18:30
Přibyslav
Za Františka a Marii Pátkovy a rody z obou stran
Středa
27. 9.
památka sv. Vincence z Pauly, kněze 07:30
Přibyslav
( volná intence )
18:30
Česká Jablonná
dle místních intencí
Čtvrtek
28. 9.
SLAVNOST SV. VÁCLAVA, MUČEDNÍKA, HLAVNÍHO PATRONA ČESKÉHO NÁRODA 08:00
Přibyslav
Za Annu a Vladimíra Zachovy a jejich vnuky Romana a Martina
18:30
Přibyslav
Na dobrý úmysl
Pátek
29. 9.
svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů 18:30
Přibyslav
Za P. Františka Karla, rodiče, sourozence a synovce
Sobota
30. 9.
památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve 18:30
Přibyslav
Za rodiče Rázlovy, syna, dvě snachy a duše v očistci
Neděle
1. 10.
26. neděle v mezidobí 08:00
Přibyslav
Za farnost
09:30
Přibyslav
Za Václava Kunce a celý rod
11:00
Stříbrné Hory
dle místních intencí
11:30
Žižkovo Pole
dle místních intencí
  • Dnes budou pokřtěni Sebastián Caha a Václav Henzl.
  • V pátek v 15.00 modlitba Korunky v kostele. Od 17.30 možnost adorace a svátosti smíření a mše svatá.
  • V sobotu v 11.00 uzavřou v kostele sňatek Pavlína Pometlová a Lukáš Fiala.
  • V neděli v 11.00 bude v kostele pokřtěna Alice Nela Slováková.
  • V sakristii jsou za 60 Kč k dispozici kalendáře.
  • Připomínám pozvání na oslavu 45. narozenin na faře 7. 10. od 15.45. Prosím ženy o napečení něčeho dobrého k zakousnutí.
    Bude pivo, víno, uzené kýty. V 17.00 vystoupí se svými písněmi Adam Sirotek s manželkou z Kutné Hory. V 18.30 znovu s dalším programem. V 19.30 akordeonistka Jana Jirásko a později písně z tanečního mixu DJ.

Poděkování

Děkuji za všechnu vaši pomoc, modlitby, vaše příspěvky do sbírek. Sbírka z minulé neděle určena na církevní školství činila 13 700 Kč. Také za úklid fary a kostela. I organizátorům Nocturna z všechnu odvedenou práci. Bůh vám oplať.