[metaslider id=11715]

Letošní tradiční pouť do kostela sv. Anny u Havlíčkova Brodu bude mít slavnostní nádech.

Toto významné poutní místo na Vysočině totiž tento rok slaví 250 let od vysvěcení poutního kostela. Pohledští farníci se ve spolupráci s místním obecním úřadem proto rozhodli na toto výročí patřičně připravit.

Poutníci se tak budou moci potěšit pohledem na částečně opravenou fasádu kostela, na které byly obnovené rokokové štuky. Kromě tradičních bohoslužeb zpestří poutní slavnosti také koncert a výstava fotografií a dalších artefaktů, které se váží k bohaté historii tohoto místa.

Příchozí také budou moci podpořit probíhající opravy kostela sv. Anny. K výročí totiž vyjde benefiční stolní kalendář pro rok 2012 věnovaný právě tomuto krásnému místu, který v textech a fotografiích zdokumentuje jeho historii i současnost. Nechybí v něm ani svědectví poutníků o výjimečnosti tohoto zázračného místa. Kalendář vydávaný pohledskou římskokatolickou farností bude možné poprvé zakoupit v rámci poutních slavností a dále prostřednictvím farnosti až do konce roku.

Výtěžek z prodeje kalendáře podpoří závěrečnou etapu opravy fasády kostela, kterou si vynutil havarijní stav omítek – hrozí naprostá ztráta ornamentální výzdoby. Restaurátorské práce probíhají za podpory Kraje Vysočina, Ministerstva kultury ČR a obce Pohled. Kostel byl naposledy opravován na konci šedesátých let minulého století, kdy bohužel došlo k řadě nešetrných zásahů.

Podle pověsti bylo toto poutní místo založeno na místě, kde v roce 1730 zapadl při lovu do bažiny písař z dnes již zaniklého pohledského kláštera. Protože se z bahna nemohl vyprostit, začal se modlit. Tu uslyšel z hloubi hlas varhan a chorál vzývající matku Panny Marie svatou Annu. Začal se tedy modlit k této světici a po nějaké době se mu skutečně podařilo z bahna vyprostit. Z vděčnosti nechal u tohoto místa vystavět kapličku. Při jejím budování narazili dělníci na silný pramen, který do ní svedli. Záhy se zjistilo, že je léčivý a na kopec u Pohledu začaly proudit davy poutníků. Zázraků se tu událo tolik, že tu byla dokonce zřízena poustevna, jejíž obyvatel měl za úkol je zapisovat. Protože darů vděčných poutníků přibývalo, bylo v roce 1760 rozhodnuto vystavět prostornější svatostánek, a tak vznikl dnešní poutní kostel. Později tu byly v provozu i lázně, které se mohli pochlubit mezinárodní klientelou. Původní radioaktivní léčivý pramen však v roce 1887 vyschl. Dnes pod kaplí nad pramenem vyvěrá jiný. I jeho voda však spolu s vírou poutníků koná zázraky, poslední zde byl zaznamenán v roce 1962.

Kontaktní osoba za farnost: Mgr. Jan Novotný, tel. 602 965 898

Program poutních slavností naleznete zde: 2011_07_21_Pout_sv_Anna_Pohled_program

 

Celý článek i obrázek jsou převzaty z webových stránek Královéhradeckého biskupství.

0 comments

Odpovědět