[metaslider id=11715]

Farnost Přibyslav zve v březnu na následující události:

1. 3. 9.00-12.00 káva a čaj na faře;

17.15 křížová cesta s knězem (akolytou) za nemocné

3. 3. 16.00-17.30 setkání dětí od předškolních do 6. třídy na faře (2 skupiny)
4. 3. 16.30 keramický kroužek na faře
6. 3. 12.40 setkání dětí 1. sv. přijímání na faře;

17.15 křížová cesta rodin (V. Lehrlová);

7. 3. 14.00-18.30 odpolední duchovní obnova farnosti (povede P. Pavel Mistr)
8. 3. 17.15 křížová cesta s knězem (akolytou) za nová duchovní povolání
12. 3. 18.45 modlitby otců na faře
13. 3. 17.15 křížová cesta mužů (P. Málek)
15. 3. 17.15 křížová cesta s knězem (akolytou) za nenarozené děti
17. 3. 17.00-19.00 misijní klubko na faře
18. 3. 16.30 keramický kroužek na faře
20. 3. 12.40 setkání dětí 1. sv. přijímání na faře;

17.15 křížová cesta dětí (A. Omesová);

24 hodin pro Pána (19.00-20.00 adorace s biblickými texty; 20.00-24.00 tichá adorace)

21. 3. 9.00 mše svatá v DPS;

18.00 setkání mládeže (13+) na faře

22. 3. Sbírka na plošné pojištění církevního majetku;

17.15 křížová cesta s knězem (akolytou) za mír ve světě; misijní koláč a jarmark

24. 3. 16.00-17.30 setkání dětí od předškolních do 6. třídy na faře (2 skupiny)
25. 3. 9.00-10.30 setkání rodičů s malými dětmi
27. 3. 12.40 setkání dětí 1. sv. přijímání na faře;

17.15 křížová cesta rodičů za děti (L. Kachlíková)

29. 3. 17.15 křížová cesta s knězem (akolytou) za jednotu církve
29. 3. – 4. 4. Týden modliteb za mládež
31. 3. 16.00-17.30 setkání dětí od předškolních do 6. třídy na faře (2 skupiny)
3. 4. 17.45 křížová cesta mládeže (M. Blažíčková)
4. 4. Diecézní setkání mládeže v Hradci Králové;

13.30-15.30 svátost smíření pro farnost

5. 4. 9.00-12.00 káva a čaj na faře;

15.00 biblické odpoledne na faře;

17.45 křížová cesta ministrantů s knězem

7. 4. 16.00-17.30 setkání dětí od předškolních do 6. třídy na faře (2 skupiny)
9. 4. Poslední večeře na faře
10. 4. Velkopáteční křížová cesta (15.00)
11. 4. Velikonoční vigilie (19.00)
12. 4. Vzkříšení Páně; Sbírka na opravu soklu kostela I
 
Návštěvy nemocných
Návštěvy nemocných vykonávají akolyté.

Kněz navštíví nemocné podle aktuálních ohlášek.

Konání dané akce si prosím ověřte v aktuálních ohláškách.

...