[metaslider id=11715]

Pastorační plán na měsíc ČERVEN zve na následující akce:

2. 6. Vikariátní setkání ministrantů v Litomyšli
3. 6. Slavnost Těla a Krve Páně
(9.00 mše sv. a průvod městem)
9. 6. 13.00 úklid kostela
10. 6. Zápis intencí na 2. polovinu roku 2018
(od 9 do 11 hodin na faře)
15. 6. Vikariátní setkání mládeže
17. 6. 11.30 poutní mše sv. v České Jablonné
Sbírka na charitu
24. 6. Přibyslavská pouť
Sbírka na opravu soch v průčelí farního kostela
 
Návštěvy nemocných
1. 6. P. Antonín DPS a okolí
8. 6. P. Antonín město
15. 6. P. Antonín DPS a okolí
22. 6. P. Antonín město

Konání dané akce si prosím ověřte v aktuálních ohláškách.

...