[metaslider id=11715]

Farnost Přibyslav zve v červnu na následující události:

1. 6. Setkání biřmovanců
2. 6. 9.00 a 10.30 káva a čaj na faře
7. 6. 19.30 setkání mládeže 18+ na faře
8. 6. 8.00-14.00 děti připravující se na 1 sv. přijímání na faře;

14.00 nácvik obřadu a zpověď dětí a rodičů (cca do 16.00)

9. 6. 9.30 1. sv. přijímání a farní odpoledne na faře,
v 15.00 divadlo Víťy Marčíka ml. – představení Pinochio
13.-14. 6. Víkendový pobyt mládeže na faře
15. 6. 9.00 mše svatá při hasičské výroční slavnosti
v České Jablonné
18. 6. 17.00-19.00 setkání misijního klubka na faře
20. 6. 19.30 biblická hodina na faře
22. 6. Setkání biřmovanců;

18.00-20.00 adorace s biřmovanci

23. 6. Sbírka na charitu;
9.00 slavnost Těla a Krve Páně – průvod po městě
28. 6. 19.30 setkání mládeže 13+ na faře
29. 6. 9.00 mše svatá v DPS;
13.00-17.00 otevřený kostel;
17.00 pouťový koncert ve stodole (popřípadě ve farním sále)
30. 6. Přibyslavská pouť;
Sbírka na opravu fasády a soklu kostela 2
   
Návštěvy nemocných
7. 6. P. Pavel město
21. 6. P. Pavel DPS a okolí

Konání dané akce si prosím ověřte v aktuálních ohláškách.

...