[metaslider id=11715]

Druhá hlavní pouť v kostele Božího milosrdenství ve Slavkovicích 4.10. 2009 v 10.hodin.

Pouť ke sv. Fastyně

4.10.2009 v 10:00 hlavním celebrnatem pouti k sv. Faustině bude brněnský biskup Mons. Vojtěch Cikrle. Po mši sv. biskup požehná nově postavenou křížovou cestu v areálu kostela Božího milosrdenství. Všichni jste srdečně zváni k neopakovatelným chvílím ve společenství kněží, biskupa a Vás všech poutníků.

PROGRAM:

9.00 Příležitost ke svátosti smíření

10.00 MŠE SVATÁ S POŽEHNÁNÍM KŘÍŽOVÉ CESTY(slouží Mons. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský)

14.30 Příležitost ke svátosti smíření

15.00 Adorace

15.30 KŘÍŽOVÁ CESTA (poprvé v nově požehnaném areálu)

16.30 MŠE SVATÁ ke svaté Faustyně (slouží otcové pallotini)

Na cestu do Slavkovic Vám všem vyprošujeme, na přímluvu sv. Faustyny
Boží požehnání a těšíme se na Vás!

Otcové pallotini

Podrobné informace naleznete zde.

0 comments

Odpovědět