[metaslider id=11715]

Farnost Přibyslav zve v měsíci lednu na následující akce:

5. 1. Tříkrálová sbírka;
9.00 setkání biřmovanců;
18.00 koncert ve farním sále
6. 1. 10.30 káva na faře
7. 1. 17.00-18. 30 setkání dětí (10-13 let) na faře
11. 1. 19.00 setkání mládeže na faře
13. 1. 9.00 růženec mládeže v kostele
15. 1. 17.00-19.00 setkání misijního klubka dětí na faře; 17.20 růženec dětí v kostele
18. 1. 19.00 veřejné zasedání PR a ER – pastorační plán farnosti
19. 1. 9.00 setkání biřmovanců;
18.00-18.45 modlitba za jednotu v kostele;
18.45-20.00 tichá adorace
21. 1. 17.00 – 18.30 setkání dětí (10-13 let) na faře
24. 1. 19.00 biblická hodina na faře
25. 1. 19.00 setkání mládeže na faře
26. 1. 9.00 mše svatá v DPS
 
Návštěvy nemocných
4. 1. P. Pavel město; P. Antonín DPS a okolí
18. 1. P. Pavel DPS a okolí; P. Antonín město

Konání dané akce si prosím ověřte v aktuálních ohláškách.

...