[metaslider id=11715]

Farnost Přibyslav zve v lednu na následující události:

5. 1. 9.00-12.00 farní káva na faře
7. 1. 16.00-17.30 setkání dětí od předškolních
do 6. třídy na faře (2 skupiny)
8. 1. 16.30 keramický kroužek na faře
9. 1. 19.00 modlitby otců na faře
11. 1. 20.00-21.00 adorace v kostele
13. 1. 16.00-17.30 setkání dětí od předškolních
do 6. třídy na faře (2 skupiny)
17. 1. 19.00 setkání mládeže všech kategorií na faře
18. 1. 9.00 mše svatá v DPS;

11.00 setkání ministrantů

19. 1. 16.00 ekumenická bohoslužba v Nížkově
20. 1. 17.00-19.00 setkání misijního klubka na faře
22. 1. 16.30 keramický kroužek na faře
23. 1. 19.00 po mši svaté biblická hodina
24. 1. 19.00 veřejné setkání PR a ER farnosti
25. 1. 20.00-21.00 adorace v kostele
31. 1. 19.00 setkání mládeže (13+) na faře
Od 27. 1. do 19. 2. budou možná změny v rozvrhu bohoslužeb, jistě ve farní správě. P. Pavel Sandtner bude na dovolené v zahraničí.
 
Návštěvy nemocných
3. 1. P. Pavel město
17. 1. P. Pavel DPS a okolí

Konání dané akce si prosím ověřte v aktuálních ohláškách.

...