[metaslider id=11715]

Pastorační plán na měsíc ČERVEN 2016 zve na následující akce:

2. 6. Biblická hodina (po mši sv. na faře)
4. 6. Zasvěcení přibyslavské farnosti Neposkvrněnému
Srdci Panny Marie
5. 6. Zápis intencí na druhou polovinu roku 2016

(začátek zápisu po první mši sv. do cca 11.00);

11.00 pouť v České Jablonné

10. 6. Noc kostelů:

18.30 mše svatá

20.00 přednáška PhDr. Ladislava Macka, ředitele moravského zemského archivu v Brně o Přibyslavi s mediálními i varhanními vstupy;

21.00 koncert mládeže farnosti;

22.00 přednáška Mgr. Tomáše Jajtnera o P. Janu Filipovi; dále varhanní hra a ticho k meditaci;

Věž přístupná 20.00-24.00

11. 6. Příprava na první svaté přijímání na faře
12. 6. 9.30 první svaté přijímání dětí;

15.00 pobožnost na poděkování za přijatá dobrodiní
ve školním roce a farní odpoledne pro děti na faře

15.30 Kolotoč pohádek Vítězslav Marčík ml.

16. 6. Biblická hodina (po mši sv. na faře)
18. 6. 9.00 mše svatá v DPS;

10.00 ministranti;

19.00-21.00 adorace;

Diecézní setkání seniorů a jejich přátel
v Hradci Králové

25. 6. 17.00 poutní hudební vystoupení v podání dudáckého souboru Krajino, krajino: Horácké písně a tance (nejen) pro dudy (vstupné dobrovolné)
26. 6. Přibyslavská pouť;

Sbírka na obnovu křtitelnice

Konání dané akce si prosím ověřte v aktuálních ohláškách. Aktivity v dalším měsíci pokračují podle pastoračního plánu.

...