[metaslider id=11715]

Pastorační plán na měsíc ČERVEN zve na následující akce:

1. 6.

19.30 biblická hodina na faře

3. 6.

18.30 vigilie slavnosti seslání Ducha Svatého

4. 6.

Sbírka na pastorační aktivity v diecézi.

Po mších svatých bude posezení ve stodole při kávě, vínu a zákusku – drobná oslava kněžského výročí.

Zápis intencí v kanceláři na faře pro 2. pololetí 2017.

5. 6.

17.00 setkání mladší mládeže na faře

9. 6.

Noc kostelů

10. 6.

Pobyt dětí, které půjdou k 1. sv. přijímání, na faře; 19.00-21.00 adorace v kostele

11. 6.

1. svaté přijímání;

15.00 Eliščiny pohádky (divadlo Víti Marčíka ml. na farním dvoře nebo ve stodole). Pokračuje volným programem s opékáním a setkáním farníků. Otevřeno všem.

15. 6.

19.30 biblická hodina na faře

16. 6.

19.30 setkání starší mládeže na faře (s večeří)

17. 6.

9.00 mše svatá v DPS

17.-23. 6.

Farní zájezd do italských Dolomit

18. 6.

9.00 slavnost Těla a Krve Páně

24. 6.

Pouťový koncert v kostele

25. 6.

Přibyslavská pouť;

Sbírka na restaurování křtitelnice

26. 6.

17.00 setkání mladší mládeže na faře (s večeří na farním dvoře)

27. 6.

Vyhodnocení ministrantů, po mši svaté ministrantský večer s opékáním na farním dvoře

30. 6.

18.00 vikariátní večer mládeže Sopoty; v Přibyslavi bude mši svatou celebrovat
P. Pavel Seidl z Krucemburku

 

Návštěvy nemocných
2. 6. P. Pavel město; P. Antonín DPS
9. 6. P. Pavel DPS
16. 6. P. Antonín DPS a okolí;
P. Pavel podle potřeby vesnice
23. 6. P. Antonín DPS a okolí
30. 6. P. Antonín DPS a okolí

Konání dané akce si prosím ověřte v aktuálních ohláškách.

...