[metaslider id=11715]

Farnost Přibyslav zve v prosinci na následující události:

1. 12. Od 9. 00 do 12. 00 výstava betlémů na faře;
Sbírka na bohoslovce;
Po bohoslužbách zápis intencí na celý rok.
3. 12. 16.00-17.30 setkání skupin dětí od předškolních do 6. třídy
4. 12. 16.30 keramický kroužek na faře
5. 12. 16.30 Mikulášská mše svatá
7. 12. 14.00-17.00 duchovní obnova pro farnost
(povede ji P. Benedikt Rudolf Machalík, Opraem.);
19.30-20.00 adorace
8. 12. Obnova zasvěcení farnosti Neposkvrněnému Srdci Panny Marie;
dveřní sbírka na křesťanská média.
10. 12. 16.00-17.30 setkání skupin dětí od předškolních do 6. třídy
13. 12. 19.00 setkání mládeže (13+) na faře
14. 12. 13.30-15.30 svátost smíření pro farnost;
18.00 setkání mládeže (18+) na faře
17. 12. 17.00-19.00 misijní klubko na faře
18. 12. 16.30 keramický kroužek;
18.00 adventní koncert (benefiční) v kostele
19. 12. 19.00 biblická hodina
21. 12. 9.00 adventní mše svatá v DPS;
18.00 večeře mládeže na faře
22. 12. Dveřní sbírka na azylový dům + prodej drobností ve prospěch sdružení Betlém nenarozeným – Dlaň životu v Hamrech u Hlinska. Jedná se podporu azylového domu pro matky s dětmi.
19.00 vánoční setkání PR a ER farnosti
23. 12. 9.00 setkání ministrantů na faře;
21.30-22.30 bdění pastýřů – noční adorace
25. 12. 17.00 Jesličková pobožnost
26. 12. 14.00-18.00 kostel otevřený pro veřejnost;
18.00 zpívání koled s varhaníky v kostele
24., 25., 26. 12. Sbírky na opravu fasády severní strany kostela
27. 12. 18.00 mše sv. – žehnání vína s ochutnávkou
29. 12. 8.00 a 9.30 obnova manželských slibů při mši sv.
31. 12. 16.00 děkovná mše svatá na konec roku;
přípitek a zpívání koled na faře
4. 1. Tříkrálová sbírka; sraz koledníků ve 13. 00;
18.00 koncert ve farním sále
 
Návštěvy nemocných
6. 12. P. Pavel město
13. 12. P. Pavel DPS a okolí

 Konání dané akce si prosím ověřte v aktuálních ohláškách.

...