[metaslider id=11715]

Pastorační plán na měsíc ŘÍJEN zve na následující akce:

6. 10. Farní zájezd k Pražskému Jezulátku
7. 10. 9.30 mše sv. s kázáním pro děti
12. 10. Beseda s národním ředitelem Papežských misijních děl ICLic. Mgr. Leošem Halbrštátem (farní sál)
13. 10.   9.00 mše sv. v DPS;

18.00 setkání PR a ER farnosti

19. 10. 18.30 mše sv. s dětským kázáním;
19.30 setkání starší mládeže s večeří
20. 10. 10.00 setkání biřmovanců;
21.00 misijní most modlitby
21. 10. Misijní neděle;
Sbírka na misie
25. 10. 19.30 biblická hodina
28. 10. 14.00 mše sv. a oslava narozenin o. Pavla

 Konání dané akce si prosím ověřte v aktuálních ohláškách.

...