[metaslider id=11715]

Farnost Přibyslav zve v září na následující události:

1. 9. Žehnání školních pomůcek po ranních bohoslužbách;
11.00 pouť v Olešence;
16.00 farní káva na faře, opékání špekáčků
a program pro děti
5. 9. 16.00-17.00 setkání ministrantů
6. 9. 19.00 benefiční koncert ve spolupráci s městem
7. 9. 9.00 mše sv. v DPS
7.-8. 9. Přibyslavské slavnosti
8. 9. 9.30 mše svatá na náměstí

Celebruje P. Jan Paseka, generální vikář královehradecké diecéze. Sbírka na opravu fasády a soklu kostela (veřejná sbírka).

10. 9. 16.00-17.00 setkání společenství dětí od předškolních do 2. třídy;

16.00-17.30 setkání dětí od 3. do 6. třídy

14. 9. 9.00 setkání biřmovanců;
11.30 žehnání kříže – polí a luk – Utín;
18.00 setkání mládeže (18+) na faře
12. 9. 19.30 modlitby otců na faře
13. 9. 19.30 mládež (13+) na faře
Od 13. 9. každý pátek v 15.30 setkání scholičky.
15. 9. Sbírka na církevní školství;
18.00 vernisáž výstavy grafiků Miloše Slámy a Jana Spěváčka (dále na přibyslavském Nocturnu a každou neděli 9.00-12.00 až do 29. 9.).
17. 9. 17.00-19.00 setkání misijního klubka na faře
18. 9. 17.30 setkání zájemců o keramický kroužek pro děti na faře
19. 9. 19.30 biblická hodina na faře
20. 9. 19.00 vernisáž výstavy Pavla Bezděčky v Galerii Janáček ve spolupráci s přibyslavským Nocturnem
21. 9. 14.00 komentovaná prohlídka s vystavujícími autory s ukázkou grafických technik
Přibyslavské Nocturno
22. 9. 17.00 představení knihy PhDr. Tomáše Somera, Ph. D. Víra, zbožnost, mecenát. Páni z Ronova a Přibyslavi a církev ve středověku (s možností nákupu knihy)
11.00 pouť ve Stříbrných Horách
24. 9. 16.00-17.00 setkání společenství dětí od předškolních do 2. třídy;

16.00-17.30 setkání dětí od 3. do 6. třídy

27. 9. 19.30 setkání mládeže (13+) na faře
28. 9. 19.30-20.30 adorace (akolyté)
29. 9. Pouť v Žižkově Poli;
ukončení výstavy ve farní stodole ve 12.00
 
Návštěvy nemocných
5. 9. P. Pavel město
20. 9. P. Pavel DPS a okolí

Konání dané akce si prosím ověřte v aktuálních ohláškách.

...