[metaslider id=11715]

Farnost Přibyslav zve v září na následující události:

4. 9. 19.30 setkání mládeže (13+) na faře
5. 9. 11.00 mše sv. v Utíně – žehnání polí
6. 9. Poutní mše sv. v Olešence
12. 9. od 9.00 prohlídka interiéru farního kostela v rámci Přibyslavských slavností
19.30 setkání mládeže (18+) na faře
13. 9. 9.30 mše sv. na náměstí v rámci Přibyslavských slavností (mimořádná sbírka na opravu soklu kostela)
17. 9. 19.30 setkání nad Biblí (s kávou a posezením)
18. 9. 16.00 setkání dětí připravujících se na 1. sv. přijímání na faře (po mši sv. program na faře, snad i s přespáním)
19. 9. 8.00 snídaně a dopolední příprava na nedělní slavnost dětí na faře + oběd

13.30 nácvik liturgie s rodiči v kostele

14.00 zpověď dětí a rodičů (bude přítomen další kněz)

Odpolední program na farní zahradě.

20. 9. 9.30 mše sv. – 1 svaté přijímání

(po mši sv. krátké pozdravení na faře)

15.00 farní odpoledne na zahradě (otevřené všem dětem a farníkům) – divadlo pro děti v podání Víti Marčíka (představení Malý princ)

Sbírka na církevní školství
26. 9. 9.00 mše sv. v DPS
Přibyslavské Nocturno
27. 9. Poutní mše sv. v Žižkově Poli
Poutní mše sv. ve Stříbrných Horách
28. 9. 18.30-21.00 svatováclavská adorace ve farním kostele
 
Návštěvy nemocných
Dle aktuálních ohlášek.

Konání dané akce si prosím ověřte v aktuálních ohláškách.

 

...