[metaslider id=11715]

Farnost Přibyslav zve v květnu na následující události:

1. 5. Farní pouť na sv. Hostýn
3. 5. 19.30 setkání PR a ER farnosti k přibyslavské věži
4. 5. 9.00 velikonoční mše svatá v DPS;
13.00 úklid kostela;
19.00 setkání starší mládeže (18+) na faře
5. 5. 8.00 a 9.30 káva a čaj na faře;
15.00 pouť Dolní Jablonná (diecézní biskup Mons. Jan Vokál)
NEDĚLNÍ MŠE SVATÁ V 18.30 NEBUDE!
7.-8. 5. Děti připravující se na 1. sv. přijímání – soustředění na faře
9. 5. 19.30 setkání ER farnosti
10. 5. 19.30 setkání ER a PR farnosti
11. 5. Vlakový výlet s rodinami do ZOO Praha s celodenní aktivitou:
6.30 mše svatá v kostele, 7.30 sraz na nádraží, 18.14 návrat (přihlášky v sakristii kdykoli po bohoslužbě nebo před ní do 5. 5.)
12. 5. Sbírka na bohoslovce
13. 5. 17.00-18.30 setkání dětí na faře (9-12 let)
14. 5. Mimořádné misijní klubko
18. 5. 9.00 setkání biřmovanců a mládeže s hostem – kandidátem do evropského parlamentu za Jihočeský kraj Františkem Talířem.
Pěší/vlaková pouť ke sv. Janu Nepomuckému do Žďáru nad Sázavou: sraz v 7.45 na nádraží v Přibyslavi (návrat nejspíše v 15.44 na nádraží).
11.00 májová pobožnost Dvorek;
19.00 modlitby otců na faře
21. 5. 17.00-19.00 misijní klubko
23. 5. 19.30 biblická hodina na faře
24. 5. 18.30-22.00 Noc kostelů; otevřená věž
25. 5. Ministrantský fotbalový turnaj v Havlíčkově Brodě: sraz v 7.30 na nádraží v Přibyslavi (návrat nejspíše v 14.13 na nádraží);
18.00 setkání biřmovanců
26. 5. Sbírka na pronásledované křesťany
27. 5. 17.00-18.30 setkání dětí na faře (9-12 let)

Májové pobožnosti se budou konat vždy (pokud nebude oznámeno jinak) v 18.00. Pobožnosti povedou v pondělí, středu a čtvrtek akolyté, v úterý misijní klubko dětí, v pátek společenství modliteb matek, v sobotu mládež a v neděli kněz.

Konání dané akce si prosím ověřte v aktuálních ohláškách.

...