[metaslider id=11715]

2015-02-21_HostieV sobotu 21. února 2015 sloužil pan farář Kubeš pravidelnou mši svatou v domě s pečovatelskou službou (DPS).

Mše sv.  jsou během školního roku celebrovány jedenkrát do měsíce, zpravidla třetí sobotu. Pokud na tento termín připadá jiná aktivita v rámci celé farnosti, např. zájezd, pak dochází k jeho posunutí.

Do společenské místnosti DPS dochází kolem 25 věřících, a to nejen obyvatel domů s pečovatelskou službou, ale také několik farníků „zvenku“.

Další mše sv. se uskuteční v sobotu 21. března 2015 od 9 hodin.

Pán Bůh zaplať všem, kteří pravidelně na tyto mše sv. dochází.

Karel Březina

0 comments

Odpovědět