[metaslider id=11715]

Po delší odmlce se opět ozýváme, abychom vás seznámili s průběhem restaurátorských prací při generální opravě varhan v kostele Narození sv. Jana Křtitele v Přibyslavi.

Za uplynulého půl roku došlo k úplnému rozebrání nástroje. Při této příležitosti mohl být vymalován kůr, jeho vstupní schodiště a předělána elektroinstalace. Byla provedena oprava poškozených částí varhan a úprava dispozice do původního stavu. Odborníci poté vyčistili a zrekonstruovali celý hrací mechanismus. Po celou dobu prací probíhaly průběžné kontrolní dny, na které byli zváni zástupci z řad varhanářů opravujících nástroj, Národního památkového ústavu, Kraje Vysočiny, Městského úřadu Havlíčkův Brod, Biskupství královéhradeckého a místní farnosti. V rámci kontrolních dnů dohlíželi výše jmenovaní zástupci na to, zda vše probíhá podle restaurátorského záměru schváleného Městským úřadem v Havlíčkově Brodě dne 17. dubna 2009. Na začátku srpna letošního roku byly varhany zkompletovány a následovala fáze dolaďování a intonování píšťalových soustav. Po ukončení veškerých oprav proběhla finální kolaudace.

Tímto bychom vás chtěli pozvat na děkovný varhanní koncert k zakončení celé opravy, která se mohla uskutečnit především díky podpoře jednotlivých dárců, dále pak Kraje Vysočina a Města Přibyslav. Koncert se uskuteční v sobotu 10. září 2011 v 18 hodin v přibyslavském farním kostele. Vystoupí zde nejen místní varhaníci, ale též se představí různí hosté z řad profesionálů. Při této příležitosti dojde ke slavnostnímu požehnání varhan. Za Královéhradecké biskupství přislíbil svoji účast Mons. Mgr. Josef Socha.

Při opravách průběžně probíhala fotodokumentace. Výběr z pořízených snímků si budete moci prohlédnout v rámci Přibyslavských slavností v našem farním kostele.

Možná někoho při prvním pohledu na varhany zarazí, že nedošlo k viditelným změnám, ale jednalo se především o opravu hracího stroje (jeho funkčnosti), umístěného uvnitř varhanní skříně.

Jménem Římskokatolické farnosti Přibyslav a všech, kteří byli a jsou zapojeni do projektu oprav varhan, velice děkujeme za pochopení, důvěru a poskytnuté finanční prostředky. Kompletní přehled vyúčtování zveřejníme, jak jen to bude možné. Omlouváme se také za naši dlouhou odmlku při psaní článků pro Přibyslavský občasník, ale informace byly průběžně podávány v rámci ohlášek při mších a na webových stránkách www.farnostpribyslav.cz.

.

Pozn.: Text zpracovali Karel Březina a Marie Zrzavá pro Přibyslavský občasník 9/2011 (č. 249), ročník XXI, Přibyslav 2011. 

0 comments

Odpovědět