[metaslider id=11715]

Rok zasvěceného života

Roku zasvěceného života byl věnován již jeden z předchozích příspěvků, který přinášel informaci o možnosti dosažení odpustků.

Zde se nabízí nahlédnout na Rok zasvěceného života z jiného úhlu pohledu, a to přímo očima zasvěcených osob.

Posláním Roku zasvěceného života je vděčnost Pánu za dar zasvěceného života církvi, především za 50 let jeho obnovy v duchu II. vatikánského koncilu. Zároveň má být pro zasvěcené osoby výzvou, aby hleděli do budoucnosti s nadějí a s důvěrou v Pána, kterému zasvětili svůj život, žili přítomnost s nadšením, evangelizovali své vlastní povolání a v různých formách zasvěceného života vydávali světu svědectví o kráse následování Krista.

Arcidiecézní centrum mládeže v Olomouci vytváří seriál krátkých videí k Roku zasvěceného života.

V jednotlivých dílech hovoří na vybraná témata kněží i osoby z různých řeholních řádů.

 

Otec Gorazd – (Ne)všednost

Sestra Olga – Povolání

Salesián o. Libor – Flexibilita

Sestra Hyacinta – Služba

Dominikán Jindřich OP – Svatost

Sestra Lucia – Radost

Kapucín Marek – Obdarování

Sestra Ráchel – Chudoba

Otec Mirek – Vzdělání

Sestra Růžena – Věrnost

 

Videa jsou dostupná také na www.mladez.ado.cz.

0 comments

Odpovědět