[metaslider id=11715]

Pozvánka na „retro“ rytmickou mši svatou – retro v tom smyslu, že zahraje a zazpívá bývalá katolická mládež.

V šedesátých letech minulého století po druhém vatikánském koncilu dochází postupně k velkým změnám, jako bylo např. „změna“ eucharistie, odstranění mřížky před oltářem a sloužení bohoslužeb u oltáře směrem k lidu. A tak se objevily také v kostele kytary a s nimi vznik rytmické písně.

I v Přibyslavi jsme se nadchli a vytvořili soubor z ministrantů a ostatní katolické mládeže, včetně děvčat. Měli jsme podporu kněze, a tak jsme mohli hrát i v některých blízkých farnostech, jako byl Nížkov a Bohdalov. Od té doby se tato muzika stále provozuje v mnoha farnostech v celé republice.

Některé z nás, z bývalé katolické mládeže napadlo, že bychom si mohli zavzpomínat na tyto časy, vzpomenout na ty, které již Pán pozval k sobě a možná ještě potěšit naším zpěvem pamětníky a možná i mladší následovníky.

Proto bych chtěl jménem ostatních pozvat farníky naší i ostatních farností na toto setkání při mši svaté dne 17. května od 18.30 hodin do kostela sv. Jana Křtitele v Přibyslavi.

Na setkání za ostatní účinkující se těší
Zdeněk Matějka

 

Plakátek:

...

Komentáře uzavřeny