[metaslider id=11715]

V neděli 31. května 2020 o slavnosti Seslání Ducha Svatého…

Slavnostní požehnání:

Bůh, Otec světel, osvítil učedníky Páně působením Utěšitele, Ducha Svatého: ať i vás zahrne dary svého Ducha a naplní vás svým požehnáním. Amen.

Ať oheň Ducha Svatého očistí vaše srdce a prozáří je jasem svého světla. Amen.

Ať Duch pravdy, který různé národy sjednocuje ve víře, dovede také vás cestou víry k plnému poznání Boha. Amen.

Požehnej vás všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý. Amen.

Foto: Marie Zrzavá

Text z misálu.

...