Štítek: Dušičky

Apoštolská penitenciárie na žádost České biskupské konference prodloužila dovolení, aby věřící mohli získat plnomocné odpustky pro duše zesnulých již týden před dušičkami. Kromě toho Apoštolská penitenciárie z pověření papeže Františka umožnila letos získat plnomocné odpustky pro duše zesnulých po celý listopad.

Na Slavnost všech svatých (neděle 1. 11. ) můžete sledovat online bohoslužbu z našeho farního kostela na YouTube v 9.30 hodin.

V den Vzpomínky na všechny věrné zemřelé (pondělí 2. 11.) bude bohoslužba přenášena taktéž online v 18.00 hodin. Na památku všech zemřelých bude virtuálně připojena i předtočená modlitba na hřbitově.

Na kabelové TV potom bude možnost bohoslužby shlédnout ze záznamu o den později – tedy nedělní bohoslužbu 2. 11. v 18.00 a pondělní bohoslužbu 3. 11. v 18.00.