[metaslider id=11715]

Letos již po osmé se v naší farnosti uskutečnila Tříkrálová sbírka pro oblastní Charitu Havlíčkův Brod. Poprvé se uskutečnila Tříkrálová sbírka po celé republice pro českou Charitu za podpory státu v roce 2001. V sobotu 5.1. a v neděli 6.1. vyrazili dobrovolníci z řad dětí, dospělých, skautů a vlčat z oddílu Aldebaran do Přibyslavských ulic a do okolních obcí. Vyrazili i v nepříznivém mrazivém počasí, které koledníkům dávalo po akci lepší pocit prospěšné činnosti. Letos byl opět mezi Oblastní Charitou a Přibyslaví potřebný prostředník a koordinátor Místostarosta Michael Omes.

Vybrané finanční prostředky v našem okrese budou využity na rekonstrukci objektu, ve kterém bude vytvořeno zázemí pro Charitní ošetřovatelskou a pečovatelskou službu, Centrum osobní asistence, Středisko rané péče, Půjčovnu rehabilitačních a kompenzačních pomůcek a Mateřské centrum Zvoneček. Část prostředků bude použita na nákup speciálních pomůcek pro domácí hospicovou péči v regionu působnosti Oblastní charity Havlíčkův Brod, na přímou pomoc rodinám v krizových situacích a na pomoc dětem ze Základní katolické školy Panny Marie na Jamajce, která je projektem Papežského misijního díla.

V sobotu 5.1. večer byl v našem kostele tradiční podpůrný koncert jako poděkování všem dárcům, kde letos vystoupil Fanda Košťál s kytarou a známý přibyslavský soubor staré hudby La Via.

Letos se na Přibyslavsku vybralo 179 147,-

Díky všem organizátorům a všem dárcům za připojení se k této potřebné akci.

...