[metaslider id=11715]

Tato tradiční dobročinná akce proběhne v Přibyslavi a v okolních obcích v sobotu 9. 1. 2016 od 14 hodin. Sraz koledníků – dětí a dospělých, kteří by se chtěli zapojit do této charitativní akce, bude ve 13 hodin v klubovně skautského oddílu Aldebaran na farním dvoře. Pokud se nenajdou dobrovolníci v místních částech Přibyslavi, bude tam sbírka probíhat ještě v neděli 10. 1. 2016 odpoledne.

Cenná pomoc dobrovolníků

Vedoucí skupinek i malí koledníčci se při minulé i předminulé Tříkrálové sbírce zúčastnili v hojném počtu a byly pokryty téměř všechny přibyslavské ulice. Věřím, že na nás ani tentokrát nezapomenou a pomohou dobré věci.

Z organizačních důvodů bychom uvítali, kdyby se dobrovolníci – vedoucí skupinek předem nahlásili na níže uvedený kontakt. Neděle je určena pro místní části, kde nemají vlastní skupinky.

Tříkrálová sbírka pomáhá i přímo v našem městě a v okolních obcích

Z části výtěžku sbírky před třemi lety byl pořízen nový automobil pro zajišťování charitní ošetřovatelské služby v Přibyslavi. V loňském roce se na Přibyslavsku vybralo opět rekordně přes 200 tis. Kč.

Pro Přibyslav a některé okolní samostatné obce bude připraveno celkem 33 kasiček. Kromě Přibyslavi a jejích místních částí se s námi do sbírky zapojí také samostatné obce Nové Dvory, Stříbrné Hory, Olešenka, Modlíkov a Žižkovo Pole.

Tříkrálová sbírka je organizována Charitou České republiky na celostátní úrovni. Na nižších úrovních Diecézní charitou Hradec Králové a Oblastní charitou Havlíčkův Brod.

Tradice tříkrálové koledy spojená s dobročinnou akcí je pro nás příležitostí pomoci těm, kteří naši pomoc potřebují.

TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT

V sobotu 9. 1. 2016 večer v 18 hodin po sbírce v ulicích města jsou všichni zváni na Tříkrálový koncert do kostela, kde vystoupí mladí i dospělí hudebníci z Malé Losenice a z Přibyslavi. Zazní vánoční skladby. Tříkrálový koncert jako obvykle podpoří Tříkrálovou sbírku. Návštěvníci koncertu budou moci přispět dobrovolným vstupným do tříkrálové kasičky.

ODKAZY

http://www.trikralovasbirka.cz
http://hb.charita.cz
http://www.pribyslavsko.estranky.cz

Další informace vám rád sdělím

Michael Omes
(tel.: 728264579, e-mail: michael.omes@seznam.cz)

2 comments

Odpovědět