[metaslider id=11715]

„Týden modliteb za jednotu křesťanů“ se slaví každý rok od 18. do 25. ledna (nebo na jižní polokouli kolem Letnic) a je odezvou na Ježíšovu tzv. velekněžskou modlitbu, ve které prosil „aby všichni byli jedno“ (srov. Jan 17, 18) – citováno z webu www.pastorace.cz.

Mottem letošního týdne modliteb je citát „Povoláni hlásat mocné skutky Páně“ (srov. 1P 2,9). Na webových stránkách České biskupské konference jsou k dispozici aktuální texty pro tento rok.

Na následujícím odkazu je uveden výpis zajímavých článků zveřejněných na webu www.pastorace.cz, které se nějakým způsobem týdne modliteb za jednotu křesťanů dotýkají.

Marie Zrzavá

0 comments

Odpovědět