[metaslider id=11715]

Misijní společnost sv. Vincenta de Paul zve srdečně ve dnech 28. října až 14. listopadu k uctění relikvie francouzského kněze sv. Vincenta de Paul (24. dubna 1581 – 27. září 1660) během putování po České republice.

V přibyslavském kostele je možnost uctít relikvii ve dnech 3.-4. listopadu 2019.

Vincent de Paul založil kongregaci lazaristů, Společnost dcer křesťanské lásky – Vincentky a byl jedním ze zakladatelů moderní evropské charity a péče o chudé. Je patronem charity, vězňů, zajatců, bezdomovců a nemocnic.

Program – kostel Narození sv. Jana Křtitele v Přibyslavi

3. 11. 2019
17.00 přivítání relikvie před kostelem
17.10 ukončení novény k sv. Vincentovi
17.30 růženec se sv. Vincentem
18.00 mše sv. (celebruje P. František Honíšek CM)
19.00 adorace se sv. Vincentem
20.00 závěr
(během mše sv. a adorace je možné přistoupit ke sv. zpovědi nebo duchovnímu rozhovoru)

4. 11. 2019
8.00 ranní chvály se sv. Vincentem
8.30 škola modlitby
10.00 sv. Vincent – muž modlitby a činu (přednáška P. Jána Jakuboviče CM)
11.00 mše sv. ke cti sv. Vincenta (celebruje P. Ján Jakubovič CM), po mši sv. rozloučení s relikvií
(10.00-12.00 je možnost přistoupit ke sv. zpovědi nebo duchovnímu rozhovoru)

plakát s programem ke stažení

www.vincentini.sk

...

Komentáře uzavřeny