You might also like

Světlo Kristovo! Velikonoční výzva
Více
Odkazy na přímé přenosy velikonočních obřadů 9.-12. 4. 2020
Více
Možnost adorace ve Svatém týdnu
Více
Odkaz na přímý přenos bohoslužby – 2. neděle velikonoční 19. 4. v 9.30
Více
Pravidla pro účast na bohoslužbách pro přibyslavskou farnost
Více

...