[metaslider id=11715]

Přípravy na Mimořádný misijní měsíc pokračují tématem Velikonoce.

Téma měsíce duben 2019: VELIKONOCE

Návrhy biblických textů: obětování Izáka, 10. egyptská rána, východ z Egypta, smlouva na Sinaji, velikonoční události

Svědectví svatých: František z Paoly, Jan de la Salle, Damián de Veuster, Petr Chanel, Vojtěch

Zamyšlení a z něj vyplývající modlitba:

 • znam vykoupení pro můj život
 • Ježíš vstal z mrtvých jako první
 • prožívání radosti ze spásy duše
 • hodnotový žebříček
 • jak ovlivňuje můj život prožívání Velikonoc

Konkrétní skutky:

 • malujeme velikonoční Pohledy pro misie®
 • neseme dál velikonoční radost
 • hledáme stopy Ježíšovy přítomnosti mezi námi
 • pro děti navíc: vnímáme obnovující se život v přírodě; uvědomujeme si jednání lidí kolem nás – sdílení; vytváříme nástěnku dobrých skutků; zajímáme se o slavení Velikonoc v jiných částech světa                 (www.kino.misijnidila.cz)

Biblické odkazy:

 • obětování Izáka • Gn 22,1-19
 • 10. egyptská rána • Ex 12,29-36; (ohlášení pohromy a nařízení hodu: Ex 11, 12,1-28)
 • východ z Egypta • Ex 12,37-42; 13,17-14,31 (kap. 15 – píseň o Hospodinově vítězství)
 • Smlouva na Sinaji • Ex 19,1-20,21; 24,1-18
 • Velikonoční události • Mt 26,17-28,20 • Mk 14,12-16,8 • Lk 22,7-24,49 • Jan 13,1-30; 18,1-20,29 (možno celé kap. 13 – 20)

Evangelii Gaudium: Čl. 10: Život je zde představen na vyšší úrovni, jež mu neubírá na intenzitě: „Život sílí, když se daruje, a slábne v izolaci a pohodlnosti. Vskutku těmi, kdo nejvíce využívají možnosti života, jsou ti, kdo opouštějí bezpečný břeh a dovedou se nadchnout posláním předávat život druhým.“ Když církev vybízí k evangelizačnímu úsilí, nedělá nic jiného než to, že ukazuje křesťanům pravou dynamiku osobní realizace: „Tady objevujeme další hlubokou zákonitost reality: život roste a zraje v míře, s jakou ho vydáváme za život druhých. Koneckonců, toto je misijní poslání.“ Evangelizátor by se proto neměl tvářit pořád jako na pohřbu. Obnovme a posilme horlivost, „sladkou, útěchyplnou radost ze šíření evangelia, a to i tehdy, musíme-li zasévat v slzách. … Kéž by současný svět mohl slyšet radostnou zvěst, po níž ve své úzkosti i naději touží, nikoliv od hlasatelů smutných, malomyslných, netrpělivých a úzkostlivých, ale od hlasatelů evangelia, jejichž život kypí horlivostí. Od těch, kteří jako první zakusili Kristovu radost.“

Citováno z příručky Papežských misijních děl

...