[metaslider id=11715]

Ve spolupráci s městem Přibyslav, které se k obnově kulturní památky kostela staví velice vstřícně a odpovědně, i s Ministerstvem kultury ČR, můžeme konstatovat, že práce na fasádě kostela a obložení soklu už jsou za svou polovinou.

Před námi je dokončit severní stranu kostela. Kolem celého kostela pak provést obklad soklu žulovými deskami, aby fasáda lépe „dýchala“. Dokončení prací předpokládáme zhruba v objemu 3–5 milionu korun (záleží na vysoutěžené částce).

Nově jsme vyhlásili (farnost za administrativní pomoci města) veřejnou sbírku na území Kraje Vysočina. Sbírka bude probíhat od 20. 12. 2018 prostřednictvím vybírání do příslušných pokladniček a následným ukládáním na účet č. 5528414319/0800.

V rámci sbírky budeme pořádat různé benefiční akce, zvláštní kostelní sbírky, navštěvovat a kontaktovat sponzory, časem snad i občany, pokud budou ochotni pomoci. Sbírková místa budou včas oznámena.

Na dar je možné vystavit potvrzení o daru. Potvrzení se vydává pro úlevu daně z příjmu dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů fyzických a právnických osob, ve znění pozdějších předpisů. Za každý příspěvek budeme vděčni.

Za přibyslavskou farnost P. Sandtner, administrátor

Článek přejat z Přibyslavského občasníku, leden 2019

Pozn. Sbírkové pokladničky jsou umístěny na podatelně Městského úřadu a ve farním kostele – při projití hlavním vchodem po pravé straně na zdi. Zároveň je možné přispět na sbírkový účet č. 5528414319/0800.

Děkujeme

...